Kirjallinen varoitus työntekijälle (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Tämä asiakirjamalli sisältää mallisisällöt tilanteeseen, jossa työntekijää tulee varoittaa rikkeestä tai laiminlyönnistä. Asiakirjan sisältö on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Pääsääntö: varoitus ennen irtisanomista

Vaikka työntekijä olisi laiminlyönyt tai rikkonut toimenkuvaansa kuuluvia velvollisuuksia, ei häntä pääsääntöisesti saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä. Toki jos työntekijän rikkomus on niin vakava, ettei työnantajan kohtuudella voida edellyttää työsuhteen jatkamista, voidaan työsopimus irtisanoa tai ääritapauksessa purkaa ilman varoitusta.

Todisteellinen varoitus turvaa työnantajan selustaa

Varoitus kannattaa antaa todisteellisesti eli käytännössä kirjallisesti. Jos työntekijä pitää myöhemmin irtisanoa ja irtisanomisperusteiden riittävyydestä syntyy kiistaa, on työnantajan etu, että työntekijän voidaan todistetusti olleen tietoinen toimintansa moitittavuudesta.


--------------------

Skriftlig varning till arbetstagare

Som en allmän regel får en arbetstagare, om denne har åsidosatt uppfyllandet av sina förpliktelser som följer av anställningsförhållandet, inte avskedas förrän han eller hon varnats och därigenom beretts möjlighet att rätta till sitt förfarande.

Som regel måste en varning ges före uppsägning

Som en allmän regel får en arbetstagare, även om denne har åsidosatt eller brutit mot sina förpliktelser som följer av anställningsförhållandet, inte avskedas förrän han eller hon varnats och därigenom beretts möjlighet att rätta till sitt förfarande. Om arbetstagarens överträdelse är så allvarlig att det rimligen inte kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter avtalsförhållandet, kan dock arbetsavtalet sägas upp eller i extrema fall hävas utan förvarning.

En påvisbar varning skyddar arbetsgivaren

Det lönar sig att utfärda varningen på ett påvisbart sätt, dvs. i praktiken skriftligen. Om arbetstagaren måste sägas upp vid ett senare tillfälle och det uppstår en tvist om huruvida uppsägningsgrundernas varit tillräckliga, ligger det i arbetsgivarens intresse att bevisa att arbetstagaren har varit medveten om klandervärdheten i sina handlingars.

Att upprätta en skriftlig varning är behändigast med Sopimustieto-tjänsten. Tjänstens elektroniska underskrift fungerar som bevis på att varningen har getts till arbetstagaren på ett korrekt sätt. Alternativt kan, om arbetstagaren inte skriver under varningen, separata vittnen med underskrifter bevisa att varningen har getts den berörda parten.

Faktisk koppling mellan varningen och uppsägningen

Det måste finnas ett faktiskt samband mellan varningen och uppsägningsgrunderna, och arbetsgivaren kan därför vid uppsägning inte åberopa en varning som utfärdats på en helt annan grund. Om en arbetstagares avtalsbrott återspeglar ett liknande åsidosättande av arbetsgivarens anvisningar, kan den tidigare varningen däremot möjliggöra uppsägning.

Preskribering av varning

Varningar preskriberas vanligtvis efter ungefär ett år, varefter arbetstagaren måste ges en ny varning om han eller hon åsidosätter sina skyldigheter.

Laadi asiakirja