Alihankintasopimus (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Alihankinnasta puhutaan, kun tilaat tarkkaan rajatun lopputuloksen toiselta yritykseltä. Voidaan puhua myös toimeksiantosopimuksesta. Tämä sopimusmalli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Yritysten välinen sopimus tietystä työstä

Alihankintasopimus tehdään kahden yrityksen välillä. Se ei ole työsopimus, eikä sen tarkoitus ole muodostaa työsopimuksia tilaajan ja ulkopuolisten välille. Alihankinnalle sovitaan hinta, jonka päälle maksetaan arvonlisävero. Jos tilauksen toimittamiseen tarvitaan työvoimaa, toimittaja vastaa mahdollisista työsopimuksista.

Rajaa tilaus riittävän tarkasti

Alihankintasopimuksessa tyypillinen riita voi syntyä esimerkiksi siitä, kuinka kattavan palvelun alihankinta sisältää. Toimeksiannon kohde ja laajuus kannattaa määritellä huolellisesti. Myös aikataulut herättävät helposti närää. Mihin mennessä työn tulisi olla valmis ja mitkä ovat mahdollisen viivästyksen seuraukset?


--------------------

Underleverantörsavtal

Man talar om att använda underleverantörer när du beställer ett väldefinierat slutresultat av ett annat företag. Vanligtvis används underleverantörer för sådana arbeten som man inte kan göra själv eller som inte anses vara rimligt att göra själv.

Du behöver inte göra allt själv

Man talar om att använda underleverantörer när du beställer ett väldefinierat slutresultat av ett annat företag. Vi kan också tala om ett uppdragsavtal. Vanligtvis används underleverantörer för sådana arbeten som man inte kan göra själv eller som inte anses vara rimligt att göra själv.

Avtal om arbetets slutresultat

Ett underleverantörsavtal är inte ett arbetsavtal och dess syfte är inte att skapa ett anställningsförhållande mellan uppdragsgivaren och externa parter. För underleverantörsarbetet avtalas ett pris, ovanpå vilket moms betalas. Om leveransen av beställningen kräver arbetskraft, ansvarar leverantören för eventuella anställningsavtal.

Begränsa beställningen tillräckligt noggrant

I ett underleverantörsavtal kan en typisk tvist uppstå till exempel om hur omfattande underleverantörsavtalets tjänst är. Det lönar sig att noggrant definiera uppdragets föremål och omfattning. Också tidtabellerna orsakar ofta irritation. När ska arbetet vara klart och vilka är följderna vid en eventuell försening?

Det som inte har avtalats, regleras av branschens praxis och allmänna avtalsrättsliga principer. Dessa principer uppfyller dock sannolikt inte parternas individuella behov bäst.

Vad innehåller modellen för Sopimustietos underleverantörsavtal?

Modellen innehåller de modellvillkor som våra jurister har utformat bland annat för följande punkter:

  • Sättet att genomföra arbetet
  • Arvode och betalningsvillkor
  • Arbetets tidtabell och avtalets giltighetstid
  • Immateriella rättigheter
  • Sekretess
  • Avtalsvite
  • Ansvarsbegränsningar
  • Force majeure
  • Lösning av tvister

Du kan välja de villkor du behöver för ditt eget avtal genom att klicka på dem. Det är alltså inte fråga om en enda mall eller ett formulär, utan om en "kombinerad mall" som lätt kan ändras enligt dina val. Mallen lämpar sig för hundratals olika situationer.

Laadi asiakirja