Projektisopimus (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Projektilla tarkoitetaan tässä määräaikaista tilaustyötä, jonka tilaaja maksaa ja toimittaja tekee. Tämän sopimusmallin sisältö on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Tämä sopimusmalli sisältää muun muassa seuraavat asiakohdat malliehtoineen:

 • Projektin tavoitteet
 • Projektin sisältö
 • Palkkio ja maksuehdot
 • Aikataulu
 • Sopimuksen voimassaolo
 • Oikeus mahdollisten alihankkijoiden käyttöön
 • Työskentelytavat
 • Eri osavaiheiden raportointi
 • Immateriaalioikeudet
 • Salassapito
 • Kilpailukielto
 • Houkuttelukielto
 • Sopimussakko

Voit käyttää malliehtoja sellaisinaan, muokata niitä tai kirjoittaa kokonaan omia ehtojasi.


--------------------

Projektavtal

Projektavtalet fastställer villkoren för ett tidsbegränsat projekt som har ett tydligt mål. Ett högklassigt avtal minskar sannolikheten för avtalstvister och skyddar både beställarens och leverantörens intressen.

Vad betyder "projekt"?

Ett projekt avser vanligtvis ett tidsbegränsat beställningsarbete som har ett tydligt definierat mål. Vanligtvis har ett projekt – som i den här dokumentmallen – tydligt en separat beställare och en leverantör, varpå beställaren betalar leverantören för ett specifikt slutresultat.

Typiska villkor för ett projektavtal och deras betydelse

Projekt regleras i allmänhet inte i lag. Därför avgör projektavtalet vad som kan förväntas av projektet och enligt vilken tidtabell. Kom ihåg att skriva in allt som är relevant i avtalet.

Det finns många typer av projektavtal, men ofta avtalar man om alla eller flera av följande punkter:

 • Projektets mål
 • Projektets innehåll
 • Arvode och betalningsvillkor
 • Tidtabell
 • Avtalets giltighet
 • Rätt att använda eventuella underleverantörer
 • Arbetssätt
 • Rapportering av milstolpar
 • Immateriella rättigheter
 • Sekretess
 • Konkurrensförbud
 • Värvningsförbud
 • Avtalsvite

Var särskilt uppmärksam med dessa

Projektinnehåll och mål

Projektets innehåll och mål är den viktigaste punkten i ett projektavtal. Det arbete som skall utföras bör definieras så exakt som möjligt så att det inte senare uppstår tvister om vad som beställdes. En typisk tvist uppstår när leverantören anser att en viss typ av arbete kräver en extra faktura, medan beställaren anser att arbetet är en del av det fasta pris som man redan har avtalat.

Arvode och extra kostnader

Omfattar projektets arvode alla kostnader som uppstår för beställaren? Om arbetet innebär flera kostnader som faktureras av tredje part, bör du kontrollera vem som är ansvarig för dem. Sådana extra kostnader kan t.ex. vara materialkostnader, rese- och logiersättning samt myndighetsavgifter.

Användning av underleverantörer

Ofta är projektets slutresultat det enda som betyder något. Då är det inte så viktigt om leverantören gör arbetet själv eller om hen fördelar en del av arbetet till sina underleverantörer. Ibland vill man dock förbjuda eller begränsa användningen av underleverantörer.

Sekretess

Skyddandet av affärshemligheter är så centralt att sekretessen kring dem avtalas rutinmässigt i praktiskt taget alla projekt. Om det inte finns något separat sekretessavtal mellan parterna är projektavtalet ett bra ställe att komma överens om konfidentiell information.

Avtalsvite

Parterna kan komma överens om ett avtalsvite som ska betalas till exempel för ett försenat projekt. I så fall är bötesbeloppet vanligtvis kopplat till förseningens varaktighet. Dessutom är det lämpligt att överväga ett fast avtalsvite, som är ganska stort, till exempel vid brott mot tystnadsplikt eller ett plötsligt utträde ur projektet.

Modellvillkor som utarbetats av jurister

Sopimustieto-tjänstens avtalsmall för projekt omfattar modellvillkor som upprättats av jurister för tiotals olika situationer. Genom snabbval kan du välja de villkor du behöver för ditt eget avtal. Tjänsten ger också råd om vad du bör tänka på vid olika punkter.

Det är alltså inte fråga om en traditionell botten för ett projektavtal, utan en kombination av många olika bottnar. Den omvandlas till ett signeringsklart dokument med några musklick.

En annan typ av projekt?

I stället för ett traditionellt beställningsarbete kan projektet ses som en form av samarbete där de två parterna arbetar tillsammans och delar på kostnaderna. Vi har en separat dokumentmall för en sådan situation (se "samarbetsavtal"). Dessutom finns det separata dokumentmallar för exempelvis ett underleverantörsförhållande (se “underleverantörsavtal”) och ett frilansförhållande (se "frilansavtal").

Laadi asiakirja