Yksilöity valtakirja (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Asiakirjamalli, jolla laadit edustajallesi valtakirjan ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Valtuutus yksilöityyn oikeustoimeen

Valtakirjalla voit valtuuttaa valitsemasi henkilön edustamaan itseäsi tai tekemään puolestasi sopimuksen tai muun oikeustoimen, esimerkiksi kaupan.

Kirjallinen valtakirja on normi

Vaikka myös suullisesti annettu valtuutus on joissakin tilanteissa pätevä, käytännössä valtuutettu tarvitsee lähes aina kirjallisen valtakirjan osoittaakseen oikeutensa edustaa valtuuttajaa. Esimerkiksi kiinteistön kaupassa vain kirjallinen valtakirja, jossa on yksilöity myytävä kiinteistö, on pätevä.

Valtakirja sopii lähes mihin tahansa tilanteeseen

Valtakirja on mahdollista tehdä melkein mitä tahansa tilannetta varten, jos valtuuttaja on esimerkiksi estynyt sairauden tai matkan takia. Tavallisesti valtakirjaa käytetään esimerkiksi kaupankäynnissä, noudettaessa postilähetystä toisen puolesta tai edustettaessa toista henkilöä tietyissä tilanteissa tuomioistuimessa.


--------------------

Individualiserad fullmakt

Detta är en elektronisk fullmakt som är lätt att skapa. Med en fullmakt kan du bemyndiga någon att företräda dig eller ingå ett avtal eller annan juridisk handling, till exempel ett köp, för din räkning. I praktiken behöver fullmäktigen alltid en skriftlig fullmakt för att bevisa sin rätt att företräda fullmaktsgivaren.

Fullmakt för en viss åtgärd

Med en fullmakt kan du (huvudmannen) bemyndiga en person du valt (fullmäktigen) att företräda dig eller ingå ett avtal eller annan juridisk handling, till exempel ett köp, för din räkning.

En rättshandling som utförts av fullmäktigen är som regel alltid bindande för huvudmannen om den skett i enlighet med villkoren i fullmakten. Om du har gett en alltför öppen fullmakt och endast er två emellan instruerat fullmäktigen att göra si eller så, lönar det sig alltså att komma ihåg att den andra avtalsparten kanske inte informeras om sådana instruktioner, utan endast agerar i enlighet med den behörighet som anges i fullmakten. Man bör med andra ord vara uppmärksam på formuleringen av fullmakten.

Förutom enskilda rättshandlingar, kan en fullmakt även utfärdas inom en viss kategori av rättshandlingar. Du kan till exempel bemyndiga någon att sälja möblerna i din sommarstuga, men att inte göra det för mer än en viss summa och till vissa aktörer.

Oftast är endast en skriftlig fullmakt giltig

Även om också en muntlig fullmakt kan vara giltig i vissa situationer, behöver fullmäktigen i praktiken nästan alltid en skriftlig fullmakt för att bevisa sin rätt att företräda fullmaktsgivaren. I till exempel en fastighetstransaktion är endast en skriftlig fullmakt för en särskild fastighet giltig.

En fullmakt är lämplig för nästan alla situationer

Det är möjligt att upprätta en fullmakt för nästan alla situationer om fullmaktsgivaren till exempel har förhinder på grund av sjukdom eller resa. Vanligtvis används en fullmakt till exempel vid köp, uthämtande av en postförsändelse å en annan person vägnar eller vid företrädande av en annan person i vissa situationer i domstol.

Nu har jag bråttom – hur fixar jag en fullmakt allra lättast?

Med Sopimustietos smarta fullmaktsunderlag upprättar du en giltig fullmakt på 2–3 minuter. Du kan skriva under fullmakten elektroniskt och skicka den direkt till exempelvis fullmäktigens telefon. Båda behåller automatiskt sin egen digitala kopia av fullmakten, och fullmakten försvinner inte.

Det krävs inte vittnen för att bemyndigandet ska vara giltigt

Det krävs inte vittnen för att fullmakten ska vara giltig. Ibland kan dock vittnesunderskrifter öka fullmaktens trovärdighet i andras ögon. Sopimustietos fullmaktsmodell innehåller färdiga formuleringar för vittnen, om sådana undantagsvis behövs.

Laadi asiakirja