Kokous joka tilikausi ja tarvittaessa

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä osakeyhtiössä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kokouksessa on päätettävä muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta, voitonjaosta ja vastuuvapaudesta yhtiön johdolle. Ylimääräinen yhtiökokous taas on pidettävä, jos yhtiöjärjestyksessä niin määrätään tai hallitus katsoo sen aiheelliseksi.

Kutsumisvelvollisuus hallituksella

Yhtiökokouksen koolle kutsuminen on hallituksen vastuulla. Lähtökohtaisesti kutsu yksityisen osakeyhtiön yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsun sisällöstä määrätään lailla

Kutsussa tulee selvittää kokouksen ajankohdan ja paikan ohella esimerkiksi kokouksessa käsiteltävät asiat. Lisäksi tiedot esimerkiksi hallituksen ehdotuksesta suunnatusta osakeannista tai sitä koskevasta valtuutuksesta hallitukselle on sisällytettävä kokouskutsuun.

Kutsun laiminlyönti riskialtista

Yhtiökokouksen koollekutsuminen lainmukaisesti on tärkeää, koska yhtiökokouksessa tehdyt päätökset voidaan mitätöidä laiminlyöntien vuoksi. Asiasta, jossa ei ole noudatettu osakeyhtiölain tai yhtiöjärjestyksen määräyksiä kokouskutsusta tai asiakirjan nähtäväksi asettamista koskevia säännöksiä, ei saa tehdä päätöstä ilman niiden osakkeenomistajien suostumusta, joita laiminlyönti koskee.