Osakassopimus, yksittäisen osakkaan jälkikäteinen liittyminen

Sopimus osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista

Osakassopimus on osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa asetetaan pelisäännöt yhtiön omistamiseen ja johtamiseen. Sillä pyritään tyypillisesti luomaan tietty ryhmäkuri omistajien välille ratkaiseviin päätöksentekotilanteisiin.

Osakassopimus ei sido uusia osakkaita ilman erillistä sopimusta

Jos yhtiöön otetaan uusia osakkaita, vanhojen osakkaiden allekirjoittama osakassopimus ei automaattisesti tule uusia osakkaita sitovaksi. Uudet osakkaat on sitoutettava osakassopimuksen ehtoihin erillisellä sitoumuksella. Niin yksilöllisiin tarpeisiisi sopivan osakassopimuksen kuin jälkikäteisen liittymissitoumuksen laadit onnistuneesti Sopimuskoneella.

Voit tällä sopimuksella liittää osakassopimukseen joko yhden tai useamman uuden osapuolen.

Osakassopimuksen ehdot pysyvät muuttumattomina

Liittymissitoumuksella ei muuteta alkuperäisen osakassopimuksen ehtoja. Voidaan toisaalta sopia, että uusia osapuolia koskee vain osa alkuperäisen osakassopimuksen oikeuksista ja velvollisuuksista.