Osakassopimus, yksittäisen osakkaan jälkikäteinen liittyminen

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Osakassopimus on osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa sovitaan sopijapuolten keskinäisistä suhteista yhtiössä. Osakassopimus tehdään tavallisesti perustajaosakkaiden välillä, mutta uudet osakkaat on suositeltavaa sitouttaa sopimukseen ja siinä määrättyihin yhteisiin tavoitteisiin.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Sopimus osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista

Osakassopimus on osakkeenomistajien välinen sopimus, jossa asetetaan pelisäännöt yhtiön omistamiseen ja johtamiseen. Sillä pyritään tyypillisesti luomaan tietty ryhmäkuri omistajien välille ratkaiseviin päätöksentekotilanteisiin.

Osakassopimus ei sido uusia osakkaita ilman erillistä sopimusta

Jos yhtiöön otetaan uusia osakkaita, vanhojen osakkaiden allekirjoittama osakassopimus ei automaattisesti tule uusia osakkaita sitovaksi. Uudet osakkaat on sitoutettava osakassopimuksen ehtoihin erillisellä sitoumuksella. Niin yksilöllisiin tarpeisiisi sopivan osakassopimuksen kuin jälkikäteisen liittymissitoumuksen laadit onnistuneesti Sopimuskoneella.

Voit tällä sopimuksella liittää osakassopimukseen joko yhden tai useamman uuden osapuolen.

Osakassopimuksen ehdot pysyvät muuttumattomina

Liittymissitoumuksella ei muuteta alkuperäisen osakassopimuksen ehtoja. Voidaan toisaalta sopia, että uusia osapuolia koskee vain osa alkuperäisen osakassopimuksen oikeuksista ja velvollisuuksista.

Laadi asiakirja