Oikeus käyntiin kunnon tarkistamiseksi tai asuntonäytön vuoksi

Lain mukaan vuokranantajalla on oikeus päästä huoneistoon silloin, kun se on tarpeen huoneiston kunnon ja hoidon valvomiseksi tai kun huoneisto on tarkoitus myydä tai uudelleen vuokrata.

Käynnistä sovittava etukäteen

Käynnistä tulee sopia vuokralaisen kanssa erikseen. Voit esittää vuokralaiselle tulevaa huoneistossa käyntiajankohtaa tämän ilmoituksen avulla.

Ilmoituksen sisältö

Ilmoituksessa on aina oltava käynnin tekijän yhteystiedot, tieto käynnin perusteesta sekä arvio käynnin kestosta. Käyntiajankohta tulee pyrkiä rajaamaan ilmoituksessa mahdollisimman täsmälliseksi, jotta vuokralaiselle aiheutuu käynnistä mahdollisimman vähän haittaa.

Yksipuolinen ilmoitus voi olla riittävä

Yksipuolinen ilmoitus riittää, mikäli siinä on pyydetty asukasta ottamaan yhteyttä esitetyn ajan ollessa sopimaton. Vuokranantajan on pystyttävä näyttämään, että ilmoitus oli annettu etukäteen. Huoneistoon on tällöin myös jätettävä ilmoitus tehdystä käynnistä.

Huoneistossa käyntiä ilman vuokralaisen lupaa kannattaa kaikesta huolimatta välttää, sillä vuokranantaja saattaa syyllistyä kotirauhan rikkomiseen. Tarvittaessa vuokranantaja voi pyytää poliisilta virka-apua, jos vuokralainen estää huoneistoon pääsyn.