Kauppahinnan maksu erissä

Osamaksukaupalla tarkoitetaan lain mukaan sellaista tavaran kauppaa, jossa kauppahinta suoritetaan maksuerissä eikä esineen omistusoikeus siirry ostajalle ennen kuin koko kauppahinta on maksettu. Myyjä saa viime kädessä ottaa esineen takaisin, jos ostaja ei maksa kauppahintaa kokonaisuudessaan.

Palvelussamme on sopimus "Kauppakirja, tavara". Myös siinä on huomioitu osamaksutilanteet, joten voit käyttää halutessasi yhtä lailla sitä irtaimen kaupassa.

Osamaksusopimus on tehtävä kirjallisesti

Osamaksusopimus on lain mukaan tehtävä kirjallisesti. Muussa tapauksessa myyjä ei voi hakea maksamattomalle kauppahinnalle suoraa ulosottoa. Kuluttajakaupassa ostajalta ei puolestaan voida periä maksuja, joista ei ole sovittu kirjallisesti.

Kuluttajakauppa

Jos kyseessä on elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välinen kauppa, tulee sovellettavaksi useat lain pakottavat säännökset muun muassa luottokustannusten ilmoittamisesta. Sopimuskone huomioi osamaksukauppaa koskevat lain vaatimukset, minkä ansiosta voit laatia kauppakirjan huoletta myös osamaksuehdoin.