Valtakirja määrättyyn toimenpiteeseen

Valtakirjalla valtuuttaja valtuuttaa jonkun edustamaan itseään tai tekemään puolestaan jonkin oikeustoimen, kuten kaupan. Valtuutetun tekemä oikeustoimi sitoo päämiestä paitsi jos se on tehty valtakirjassa lukevien ehtojen vastaisesti. Valtakirja voidaan antaa yksittäisen oikeustoimen ohella myös ennalta määrittelemättömien oikeustoimien tekemiseen johonkin tiettyyn asiaan liittyen.

Useimmiten vain kirjallinen valtakirja kelpaa

Vaikka myös suullisesti annettu valtuutus on joissakin tilanteissa pätevä, käytännössä valtuutettu tarvitsee lähes aina kirjallisen valtakirjan osoittaakseen oikeutensa edustaa valtuuttajaa. Esimerkiksi kiinteistön kaupassa vain kirjallinen valtakirja, jossa on yksilöity myytävä kiinteistö, on pätevä. Lähetä valtakirja Sopimuskoneella kätevästi suoraan valtuutetun puhelimeen!

Valtakirja sopii lähes mihin tahansa tilanteeseen

Valtakirja on mahdollista tehdä melkein mitä tahansa tilannetta varten, jos valtuuttaja on estynyt esimerkiksi sairauden tai matkan takia. Tavallisesti valtakirjaa käytetään esimerkiksi noudettaessa postilähetystä toisen puolesta tai edustettaessa toista henkilöä tuomioistuimessa.

Valtakirjan käyttö on poissuljettu ainoastaan eräissä korostuneen henkilökohtaisissa asioissa, kuten isyyden tunnustamisessa.

Pätevyys ei edellytä todistajia

Valtakirjan pätevyys ei edellytä todistajia. Joskus todistajien allekirjoitukset voivat kuitenkin lisätä valtakirjan uskottavuutta muiden silmissä.

Valtuutuksen lakkaaminen

Valtuutus voidaan peruuttaa milloin tahansa. Valtakirjavaltuutus peruutetaan ottamalla valtakirja pois valtuutetulta tai hävittämällä se.

Muut valtakirjamallit

Jos valtuutetulle halutaan antaa rajoittamaton valta edustaa päämiestä missä tahansa oikeustoimissa, käytä Sopimuskoneen mallia "avoin valtakirja". Kuolinpesän edustamiseen puolestaan on kätevintä käyttää Sopimuskoneessa olevaa erityistä valtakirjamallia "valtakirja kuolinpesän asioiden hoitamiseksi".