Pakollinen yhtiöjärjestys

Yhtiöjärjestys asettaa säännöt osakeyhtiön toiminnalle, ja se tulee laatia heti yhtiötä perustettaessa. Yksinkertaisen yhtiöjärjestyksen saat laadittua helpoiten YTJ:n järjestelmässä ilmottaessasi perustettavaa yhtiötä. Yksinkertainen yhtiöjärjestys sisältää määräykset muun muassa yhtiön kotipaikasta ja toimialasta. Jos haluat asettaa tarkempia määräyksiä, kuten määräyksiä hallituksen kokoonpanosta, helpoiten saat laadittua yhtiöjärjestyksen Sopimuskoneella.

Yhtiöjärjestys sitoo päätöksentekoa

Yhtiön toiminnassa on noudatettava yhtiöjärjestystä siinä missä osakeyhtiölakiakin. Yksimieliset osakkeenomistajat voivat toisaalta yksittäisessä asiassa sopia yhtiöjärjestyksestä poikkeamisesta.

Yhtiöjärjestys on julkinen

Yhtiöjärjestys on rekisteröitävä kaupparekisteriin, josta kuka tahansa voi halutessaan tilata sen. Tämä kannattaa ottaa huomioon yhtiöjärjestystä laadittaessa. Mikäli kaikkia yhtiön toimintaa säänteleviä määräyksiä ei haluta julkisiksi, on mahdollista ja myös suositeltavaa laatia erillinen sekä luottamuksellinen osakassopimus. Osakassopimuksen laatiminen onnistuu niin ikään Sopimuskoneella.

Yhtiöjärjestyksen sisältö

Osakeyhtiölain mukaan yhtiöjärjestyksen tulee sisältää vähintään yhtiön toiminimi, kotipaikka sekä toimiala. Yhtiöjärjestyksessä voidaan kuitenkin sopia hyvinkin laajasti yhtiötä koskevista säännöistä. Yleensä järkevää on sisällyttää ainakin määräykset osakepääomasta, osakkeiden lukumäärästä sekä hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valinnasta. Sopimuskoneella laadit helposti juuri sellaisen yhtiöjärjestyksen kuin tarvitset. Siihen, mistä ei ole yhtiöjärjestyksessä mainittu, sovelletaan osakeyhtiölakia.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiöjärjestys on syytä laatia huolella, sillä yhtiöjärjestyksen muuttaminen edellyttää aina vähintään kahden kolmasosan määräenemmistöä yhtiökokouksessa. Lisäksi muutoksen rekisteröimisestä aiheutuu kuluja. Toisaalta yhtiöjärjestyksessä voidaan määrätä tätä suuremmasta määräenemmistövaatimuksesta.