Riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Rahanpesulain 2 luvun 3 §:n mukaan ilmoitusvelvollisen on laadittava riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi. Laatimisvelvoite koskee esimerkiksi tilitoimistoja. Tämä riskiarvio mukailee Taloushallintoliiton sisältöjä. Tämän asiakirjan mallitekstit ovat ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Rahanpesulain (Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä 444/2017) mukainen riskiarvio

Lain 2 luvun 3 §:n mukaan ilmoitusvelvollisen tulee laatia riskiarvio rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisemiseksi. Laatimisvelvoite koskee esimerkiksi tilitoimistoja. Tämä riskiarvio mukailee Taloushallintoliiton sisältöjä.

Käytännössä kyseessä on yleinen riskiarvio omaan toimintaan liittyvistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeistä. Riskiarvio-asiakirjaan tulee ilmaista keinoja riskien vähentämiseksi ja hallitsemiseksi. Lisäksi esimerkiksi tilitoimiston tulee nimetä mahdolliset tehostetun seurannan piirissä olevat asiakkaat.

Riskiarvio on päivitettävä säännöllisesti. Mikäli toimivaltainen viranomainen tai asianajoyhdistys sitä pyytää, riskiarvio ja siihen tehtävät muutokset on toimitettava heille viivytyksettä.

Ilmoitusvelvollisen on lain mukaan otettava riskiarvion laadinnassa huomioon toimintansa luonne, koko ja laajuus.


Riskbedömning i enlighet med penningtvättslagen (Lag om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism 444/2017)

Enligt lagens 2 kap. 3 § ska den rapporteringsskyldiga göra en riskbedömning för att kunna förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. Denna skyldighet gäller exempelvis redovisningsbyråer. Denna riskbedömning följer Bokföringstjänstemannaföreningens innehåll.

Det är fråga om en allmän riskbedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i den egna verksamheten. Riskbedömningsdokumentet ska innehålla förfaranden för att minimera och hantera riskerna. Därtill ska till exempel redovisningsbyråer ange de kunder som är föremål för skärpt kontroll.

Riskbedömningen ska uppdateras regelbundet. Riskbedömningen och nödvändiga ändringar i dem måste också överlämnas till den behöriga tillsynsmyndigheten eller advokatföreningen utan obefogat dröjsmål på deras begäran.

Enlig lagen ska den rapporteringsskyldiga beakta arten, storleken och omfattningen av sin verksamhet i riskbedömningen.

Laadi asiakirja