Vuokrankorotusilmoitus (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Vuokrankorotusilmoitus on tehtävä vuokralaiselle kirjallisesti – muuten vuokranantajalla ei ole riitatilanteessa oikeutta korotettuun vuokraan. Tämä ilmoitusmalli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Asuinhuoneiston vuokranantaja saa vuokrasuhteen aikana yksipuolisesti määrätä vuokran korotuksesta ainoastaan, jos vuokrasopimuksessa on sovittu perusteesta, jonka mukaan vuokraa sopimussuhteen aikana saadaan korottaa.

Liikehuoneiston vuokrauksessa kohtuulliset vuokrankorotukset ovat käytännössä sallittuja, vaikka nimenomaista ehtoa vuokran tarkistamisesta ei olisikaan vuokrasopimuksessa.


--------------------

Meddelande om hyreshöjning

Ett meddelande om höjning av hyran och tidpunkten då höjningen träder i kraft måste delges hyresgästen skriftligen – annars har hyresvärden inte rätt till den höjda hyran vid en eventuell tvist . Med Sopimustieto kan du skapa ett giltigt meddelande om hyreshöjning både för en bostadslägenhet och en affärslokal.

Hyreshöjning vid hyra av bostadslägenhet

Hyresvärden för en bostadslägenhet kan under hyresförhållandet ensidigt besluta om en hyreshöjning endast om det i hyresavtalet avtalats om en grund för att hyran kan höjas under avtalsförhållandet.

Hyreshöjning vid hyra av affärslokal

Vid hyra av en affärslokal är rimliga hyreshöjningar i praktiken tillåtna även om det inte finns något uttryckligt villkor om justering av hyran i hyresavtalet. Om hyresgästen inte samtycker till en skälig hyreshöjning kan hyresvärden säga upp hyresavtalet.

Ett meddelande om hyreshöjning ska göras skriftligen

Meddelandet om hyreshöjning ska ges skriftligen och bevisligen. Det går enklast att skapa ett giltigt meddelande om hyreshöjning för både bostadslägenheter och affärslokaler med Sopimustieto-tjänsten. Den elektroniska underskriften fungerar som bevis på att meddelandet tagits emot.

Laadi asiakirja