Osamaksusopimus (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Osamaksukaupasta on korostetun tärkeää sopia kirjallisesti ja tietyin vakioehdoin. Tämä sopimusmalli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Omistusoikeus ei siirry ennen viimeistä osamaksua

Osamaksukaupalla tarkoitetaan lain mukaan sellaista irtaimen esineen kauppaa, jossa kauppahinta suoritetaan maksuerissä eikä esineen omistusoikeus siirry ostajalle ennen kuin koko kauppahinta on maksettu. Myyjä saa viime kädessä ottaa esineen takaisin, jos ostaja ei maksa kauppahintaa kokonaisuudessaan.

Kirjallisen sopimisen hyödyt

Osamaksusopimus on lain mukaan tehtävä kirjallisesti, osamaksulainsäädännön mukaisesti – muutoin myyjä ei voi ongelmatilanteessa hakea maksamattomalle kauppahinnalle suoraa ulosottoa. Yleensäkin kirjallinen sopiminen ehkäisee riitoja ja sopimusriskejä.


--------------------

Avbetalningsavtal

Avbetalningsköp innebär enligt lag sådan handel av lös egendom, där köpesumman utförs som avbetalningar, och äganderätten till föremålet övergår till köparen först efter att hela köpesumman har betalats.

Betalning av köpesumman i form av avbetalningar

Avbetalningsköp innebär enligt lag sådan varuhandel, där köpesumman utförs som avbetalningar, och föremålets äganderätt övergår till köparen först efter att hela köpesumman har betalats. I sista hand kan säljaren ta tillbaka föremålet, om köparen inte betalar köpesumman i sin helhet.

Avbetalningsavtalet ska ingås skriftligen

Enligt lagen ska avbetalningsavtalet ingås skriftligen, i enlighet med avbetalningslagstiftningen. Annars kan säljaren inte söka direkt utsökning för en obetald köpesumma.

Konsumentköp

När det gäller konsumentköp måste man också beakta specialbestämmelserna om avbetalningskredit i konsumentskyddslagen (t.ex. lämnande av information om kreditkostnader).

Hur upprättar jag ett avbetalningsavtal med Sopimustieto?

Sopimustietos modell för avbetalningsavtal innehåller tiotals modellvillkor som utarbetats av våra jurister och vars användning är etablerad inom handeln av lös egendom. Du kommer förmodligen inte att behöva dem alla, därför kan du välja de som är lämpliga för just ditt avtal. När du upprättar avtalet ger Sopimustieto dig råd om betydelsen av olika alternativ. Om du vill kan du också redigera våra modellvillkor eller skriva in dina egna villkor.

När du har upprättat ditt avtal kan du erhålla ett godkännande av den andra parten i köpet med Sopimustietos elektroniska underskrift. Båda parter får automatiskt sin egen digitala kopia av avtalet.

Laadi asiakirja