Hallituksen kokous, kutsu (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Hallitus tulee kutsua koolle siten, että kaikilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Käytännössä tätä tavoitetta tukee parhaiten kirjallinen kokouskutsu. Tässä kokouskutsun mallissa kieli on ruotsi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle, jos joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja sitä vaatii.

Kirjallinen kutsu on hyvää hallintoa

Kokouskutsu on vapaamuotoinen, ellei yhtiöjärjestyksessä ole määräyksiä kutsun sisällöstä. Vapaamuotoisuudesta huolimatta hallitus on syytä kutsua koolle jälkikäteen todistettavalla tavalla. Hallitus ei ole päätösvaltainen, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua päätöksentekoon.


--------------------

Kallelse till styrelsemöte

Styrelsen bör sammankallas på ett sätt som går att bevisa i efterhand, eftersom den inte är beslutför om inte samtliga styrelseledamöter har getts tillfälle att delta i beslutsprocessen.

Ordföranden ansvarar för kallelsen

Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsen sammanträder vid behov. Stämman ska sammankallas om någon av styrelseledamöterna eller verkställande direktören så begär. Om mötet trots styrelsens ordförandes begäran inte sammankallas kan kallelsen göras av en annan styrelseledamot, förutsatt att minst hälften av styrelseledamöterna stöder sammankallandet. Också till exempel verkställande direktören kan ges i uppgift att skicka ut kallelsen.

Kallelsen formuleras fritt

Kallelsen till mötet formuleras fritt, om inte bolagsordningen innehåller bestämmelser angående innehållet i kallelsen. Kallelsetiden är inte heller reglerad i lag. Det måste dock finnas en rimlig förberedelsetid mellan mötet och kallelsen så att varje styrelseledamot har möjlighet att delta i mötet.

En skriftlig kallelse är i enlighet med god förvaltningssed

Oavsett det fria formulerandet bör styrelsen sammankallas på ett i efterhand påvisbart sätt. Styrelsen är inte beslutför om inte samtliga styrelseledamöter har getts tillfälle att delta i beslutsprocessen. En skriftlig kallelse uppfyller kriterier för god förvaltningssed, är påvisbar i efterhand och utgör normen i professionella styrelser.

Vid ett sammanträde som inte har sammankallats på rätt sätt kan styrelsens befogenheter utövas om styrelsen når enhällighet för beslutsfattande. Undantag från kravet på enhällighet kan vara godtagbara i vissa situationer: om ärendet är brådskande för bolaget och inte alla styrelseledamöter till exempel kan nås tillräckligt snabbt, kan resten av styrelsen vara behörig att fatta ett beslut.

Laadi asiakirja