Hallituksen kokous, kutsu (ruotsiksi)

Hallitus tulee kutsua koolle siten, että kaikilla jäsenillä on mahdollisuus osallistua päätöksentekoon. Käytännössä tätä tavoitetta tukee parhaiten kirjallinen kokouskutsu. Tässä kokouskutsun mallissa kieli on ruotsi.

Juristien luoma asiakirjamalli Mitä tämä tarkoittaa?

Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle, jos joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja sitä vaatii.

Kirjallinen kutsu on hyvää hallintoa

Kokouskutsu on vapaamuotoinen, ellei yhtiöjärjestyksessä ole määräyksiä kutsun sisällöstä. Vapaamuotoisuudesta huolimatta hallitus on syytä kutsua koolle jälkikäteen todistettavalla tavalla. Hallitus ei ole päätösvaltainen, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua päätöksentekoon.


--------------------

Kallelse till styrelsemöte

Styrelsen bör sammankallas på ett sätt som går att bevisa i efterhand, eftersom den inte är beslutför om inte samtliga styrelseledamöter har getts tillfälle att delta i beslutsprocessen.

Ordföranden ansvarar för kallelsen

Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsen sammanträder vid behov. Stämman ska sammankallas om någon av styrelseledamöterna eller verkställande direktören så begär. Om mötet trots styrelsens ordförandes begäran inte sammankallas kan kallelsen göras av en annan styrelseledamot, förutsatt att minst hälften av styrelseledamöterna stöder sammankallandet. Också till exempel verkställande direktören kan ges i uppgift att skicka ut kallelsen.

Kallelsen formuleras fritt

Kallelsen till mötet formuleras fritt, om inte bolagsordningen innehåller bestämmelser angående innehållet i kallelsen. Kallelsetiden är inte heller reglerad i lag. Det måste dock finnas en rimlig förberedelsetid mellan mötet och kallelsen så att varje styrelseledamot har möjlighet att delta i mötet.

En skriftlig kallelse är i enlighet med god förvaltningssed

Oavsett det fria formulerandet bör styrelsen sammankallas på ett i efterhand påvisbart sätt. Styrelsen är inte beslutför om inte samtliga styrelseledamöter har getts tillfälle att delta i beslutsprocessen. En skriftlig kallelse uppfyller kriterier för god förvaltningssed, är påvisbar i efterhand och utgör normen i professionella styrelser.

Vid ett sammanträde som inte har sammankallats på rätt sätt kan styrelsens befogenheter utövas om styrelsen når enhällighet för beslutsfattande. Undantag från kravet på enhällighet kan vara godtagbara i vissa situationer: om ärendet är brådskande för bolaget och inte alla styrelseledamöter till exempel kan nås tillräckligt snabbt, kan resten av styrelsen vara behörig att fatta ett beslut.


Hyödynnä laadukas palvelukokonaisuus

Sopimuskone

Palvelullamme kykenet laatimaan jopa yli 1000 euron arvoiset sopimukset helposti ja nopeasti. Kaikki asiakirjasisältömme ovat yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatimia.

Sähköinen allekirjoitus

Sähköinen allekirjoitus on juridisesti pätevä tapa allekirjoittaa sopimukset ja muut asiakirjat Suomessa ja koko EU:ssa. Allekirjoita parhaalla tavalla – helposti puhelimella, vahvalla tunnistautumisella tai ilman.

Arkisto

Palvelun suojattuun arkistoon tallentuvat kaikki asiakirjasi automaattisesti, myös keskeneräiset. Voit asettaa asiakirjoille muistutuksia tärkeistä määräpäivistä ja tehdä asiakirjan arkistokortille muistiinpanoja.

Lakipalvelu

Saat palvelusta yritystoimintasi tueksi juristitiimin, joka palvelee nopeasti ja sujuvasti. Juristeiltamme saat apua palvelun juridisten sisältöjen käytössä. Apua voit kysyä esimerkiksi tietyn sopimuskohdan merkityksestä tai siihen, miten jokin asia kannattaisi ilmaista.


Voimmeko olla avuksi? Ota yhteyttä palvelumme asiantuntijoihin.

Asiakaspalvelu

Yrityksille

[email protected]
050 512 8640 Arkisin klo 9-15
Yritysasiakkaille palvelussa asiakaspalveluchat.

Yksityishenkilöille

tuki.sopimustieto.fi