Yhteistyösopimus (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Yhteistyösopimus on kahden tai useamman osapuolen välinen sopimus esimerkiksi yhteisestä tuotekehityshankkeesta. Tämä sopimusmalli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Erilaiset yhteistyösopimukset

Yhteistyösopimus on kahden tai useamman osapuolen välinen sopimus esimerkiksi yhteisestä mainonnasta tai tuotekehityshankkeesta. Yhteistyösopimuksia ei ole määritelty laissa, joten hyvin monenlaiset sopimukset voivat olla luonteeltaan yhteistyösopimuksia.

Tavoitteiden merkitys

Sopimuksessa kannattaa selkeästi määritellä, mitä yhteistyöllä tavoitellaan ja millä aikavälillä. Varsinkin tilanteessa, jossa yhteistyön lopullinen sisältö voi olla vielä jossain määrin epäselvää, sopimukseen kirjatuilla tavoitteilla on tärkeä ohjaava merkitys.

Mitä Sopimuskoneen yhteistyösopimuksen malli sisältää?

Tarjoamme yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatimat mallisisällöt muun muassa näihin asiakohtiin:

 • Yhteistyön tavoitteet
 • Yhteistyön sisältö
 • Oikeudet yhteistyön tuloksiin
 • Sopimuksen voimassaolo
 • Liikesalaisuuksien salassapito
 • Kilpailukielto yhteistyökumppaneiden välillä
 • Immateriaalioikeuksien käyttöoikeudet (esim. tavaramerkit, tekijänoikeudet)
 • Sopimusrikkomuksen seuraukset (esim. sopimussakko)
 • Mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen

Halutessasi voit muokata mallisisältöjämme tai kirjoittaa myös omia sisältöjäsi. Tarjolla on myös kattava määrä ohjeistusta eri sisältöjen merkityksestä.


--------------------

Samarbetsavtal

Ett samarbetsavtal är ett avtal mellan två eller flera parter, t.ex. för att genomföra ett gemensamt projekt. Samarbetsavtal definieras inte i lag, så avtalsfriheten är omfattande.

Ett fritt formulerat avtal

Ett samarbetsavtal är ett avtal mellan två eller flera parter, t.ex. för att genomföra ett gemensamt projekt. Samarbetsavtal definieras inte i lag, så många olika slags avtal kan till sin karaktär vara samarbetsavtal. Det lönar sig att tydligt definiera vad samarbetet syftar till och inom vilken tidsram.

Vad kommer man vanligtvis överens om i samarbetsavtal?

Ofta kommer man överens om följande saker:

 • Samarbetets mål
 • Samarbetets innehåll
 • Rättigheterna till resultatet av samarbetet
 • Avtalets giltighet
 • Sekretess vad gäller företagshemligheter
 • Konkurrensförbud mellan samarbetspartnerna
 • Användningen av immateriella rättigheter (t.ex. varumärken, upphovsrätt)
 • Konsekvenserna av avtalsbrott (t.ex. avtalsvite)
 • Lösning av eventuella tvister

Modellvillkor som utarbetats av jurister för hundratals olika situationer

Sopimustietos samarbetsavtalsmall omfattar modellvillkor för hundratals olika samarbetssituationer. Det är till exempel ofta klokt att komma överens om resultaten av samarbetet, avtalets giltighet, konkurrensförbudet mellan parterna och affärshemligheternas sekretess – tjänsten omfattar högklassigt mallinnehåll för alla dessa.

Våra modellvillkor har utarbetas av experter på affärsjuridik. Du kan välja de villkor som är lämpliga för ditt avtal och vid behov komplettera dem med dina egna villkor.

Sopimustietos tips: kom ihåg de immateriella rättigheterna – får en partner använda ditt varumärke, till exempel? Vem äger resultaten av samarbetet?

Med immateriella rättigheter avses exempelvis upphovsrätt och varumärken. I en vidare bemärkelse kan de också innebära affärsidéer, till exempel. Det är klokt att komma överens om vem som äger sådana här rättigheter, särskilt i samarbetsförhållanden där man gör uppfinningar eller kreativt arbete. Å andra sidan, om parterna som en del av samarbetet har tillgång till varandras befintliga immateriella rättigheter, är det värt att påpeka hur användarrättigheten begränsas.

Genom ett skriftligt avtal undviker du tvister och oklarheter

Det lönar sig att ingå ett skriftligt samarbetsavtal för att undvika eventuella oklarheter efteråt. Båda parterna kan kontrollera i avtalet vad som överenskommits. En stor del av tvister beror inte på oärligheten av någondera part, utan att parternas uppfattningar om avtalets innehåll redan från början avvikit från varandra. Ett skriftligt avtal skyddar alltså inte bara mot oärlighet, men också mot uppriktiga missförstånd.

Det lönar sig att skriva ner samarbetets alla centrala villkor i avtalet. Det som inte har avtalats, regleras av praxis inom branschen och allmänna avtalsrättsliga principer. Dessa principer däremot uppfyller sannolikt inte parternas individuella behov bäst.

Laadi asiakirja