Henkilöstöanti | Hallituksen kokouspöytäkirja

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Henkilöstöanti on tapa palkita henkilöstöä siitä, että yhtiön arvo nousee tulevaisuudessa. Päätöksen annista tekee pääsääntöisesti yhtiökokous, mutta yhtiökokous voi valtuuttaa myös hallituksen tekemään anteja.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Henkilöstöannin tavoitteena on henkilökunnan sitouttaminen

Henkilöstöannilla tarkoitetaan suunnattua osakeantia, jossa työnantaja tarjoaa henkilöstölleen merkittäväksi omia osakkeitaan. Henkilöstöanti on tapa palkita henkilöstöä siitä, että yhtiön arvo nousee tulevaisuudessa. Näin saadaan vahvempi kannustin henkilöstölle myötävaikuttaa kaikkiin toimiin, joilla yhtiön arvoa saadaan kasvatettua.

Henkilökunnalle tarjottavien osakkeiden merkintähinta on monesti osakkeen käypää hintaa alempi – osakkeita saatetaan tarjota jopa ilmaiseksi. Ennen merkintähinnan päättämistä kannattaa pyrkiä huolellisesti arvioimaan, mikä on osakkeen käypä arvo. Osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden vuoksi arvokkaan yhtiön osakkeiden jakaminen ilmaiseksi tai puoli-ilmaiseksi vaatii vahvat perusteet.

Hallitus saa päättää annista suoraan vain, jos yhtiökokous on antanut sille valtuutuksen

Henkilöstöanti edellyttää muiden suunnattujen osakeantien tapaan lähtökohtaisesti määräenemmistöpäätöstä yhtiökokouksessa, eli annin tulee saada kannatus vähintään 2/3 annetuista äänistä ja kokouksessa edustetuista osakkeista. Osakeannit eivät siis lähtökohtaisesti kuulu hallituksen toimivaltaan. Jos yhtiökokous on kuitenkin valtuuttanut hallituksen järjestämään osakeanteja, hallitus voi toimia valtuutuksen rajoissa.

AJANKOHTAISTA: henkilökunta sai merkittävän veroedun 1.1.2021

Jos henkilöstö saa osakeannissa merkitä osakkeita alle niiden käyvän arvon, katsoo Verohallinto "alennuksen" pääsääntöisesti työntekijän verotettavaksi ansiotuloksi. 1.1.2021 voimaan astuneen poikkeussäännön myötä osakeyhtiön uusia osakkeita merkittäessä veronalaista ansiotuloa muodostuu kuitenkin vain siltä osin kuin merkintähinta alittaa osakkeelle lasketun matemaattisen arvon. Tämä matemaattinen arvo lasketaan ennen osakeannin merkintäajan alkamista viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen perusteella varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain perusteella (9 §).

Esimerkki: Jos osakkeen käypä arvo lähiaikoina tehtyihin kauppoihin perustuen on 8,50 €, mutta osakkeen matemaattinen arvo on 2,50 €, veronalaista ansiotuloa kertyy vain siltä osin kuin merkintähinta alittaa 2,50 €.

Matemaattinen arvo perustuu yhtiön varallisuuseriin sen edellisen tilikauden mukaisessa taseessa. Uusi veroetu luo hyviä mahdollisuuksia sitouttamiseen erityisesti monissa kasvavissa teknologiayhtiöissä, koska niiden taseissa on tyypillisesti huomattavia tappioita eikä tase pysy muutenkaan kasvuvauhdin perässä. Osakkeen matemaattinen arvo voi olla tällaisissa tapauksissa huomattavasti alempi kuin osakkeen käypä arvo.

Yleiset edellytykset uudelle veroedulle:

  1. Etu on henkilöstön enemmistön käytettävissä.
  2. Työnantaja ei ole pörssiyhtiö.
  3. Osakkeita merkitsevän verovelvollisen, hänen perheenjäsenensä tai heidän yhdessä omistamansa osuus suoraan tai välillisesti ei ylitä 10 prosenttia yhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä yhtiössä.

Sopimustiedon palvelussa panet henkilöstöannin toimeen vaivattomasti

Palvelumme älykkäät pöytäkirjapohjat sisältävät juristien laatimat mallikirjaukset kymmeniin eri osakeannin tilanteisiin. Voit hiirenklikkauksin valita omaan pöytäkirjaasi ne kirjaukset, jotka tarvitset.

Tällä pöytäkirjapohjalla voit laatia juridisesti pätevät kirjaukset mihin tahansa seuraavista tilanteista:

  1. Hallitus päättää henkilöstöannista suoraan yhtiökokouksen valtuutuksen nojalla (hallitukselle on siis jo aiemmin annettu valtuutus, jota se nyt käyttää)
  2. Hallitus vasta esittää henkilöstöantia yhtiökokoukselle (anti ei ole siis vielä sitova ja pätevä). Huomaa, että palvelussamme on erillinen asiakirjamallinsa henkilöstöannista päättämiseen yhtiökokouksessa.
  3. Hallitus esittää, että se valtuutetaan päättämään henkilöstöannista myöhemmin.
Laadi asiakirja