Taloyhtiön päätös huoneiston kunnossapito- ja muutostyöilmoitukseen

Luvan myöntäminen

Asunto-osakeyhtiölaissa säädetään osakkeenomistajan omaa kunnossapitotyötään koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Kunnossapito- ja muutostöistä on ilmoitettava kirjallisesti etukäteen hallitukselle tai isännöitsijälle.

Jos muutostyöstä ei aiheudu kohtuutonta haittaa, myöntää taloyhtiö työlle luvan. Yhtiöllä ja toisella osakkeenomistajalla on kuitenkin oikeus asettaa työlle ehtoja, jos ne ovat tarpeen haitan tai vahingon välttämiseksi tai korvaamiseksi.

Tällä asiakirjalla hallitus tai isännöitsijä laatii päätöksen kunnossapito- tai muutostyötä koskien. Asiakirjassa on erilliset kohdat työn valvontaa ja ehtojen asettamista koskien.