Toimeksiantosopimus / palvelusopimus (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Toimeksianto- tai palvelusopimusten laatu voi määrittää koko liiketoimintasi arvon. Tämä sopimusmalli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Yritysten välinen sopimus jatkuvasta tai kertaluontoisesta työstä

Toimeksiantosopimuksella yritys ostaa toiselta yritykseltä tietyn palvelun tai palvelukokonaisuuden. Tyypillisiä toimeksiantosopimuksia ovat esimerkiksi konsultaatio- ja huoltosopimukset. Sopimus voi olla luonteeltaan määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva.

Malliehdot satoihin eri tilanteisiin

Sopimustiedon palvelussa laadit korkealaatuisen toimeksianto- tai palvelusopimuksen helpoiten. Tarjoamme vakiintuneeseen sopimuskäytäntöön pohjautuvat mallisisällöt ja ohjeistukset muun muassa seuraaviin asiakohtiin:

 • Toimeksiannon määrittely
 • Toimeksiannon aikataulu & sopimuksen voimassaolo
 • Palkkio toimeksiannosta
 • Muut palveluntarjoajalle korvattavat kulut
 • Alihankkijoiden käyttäminen toimeksiannossa
 • Immateriaalioikeudet (esim. tekijänoikeudet, tavaramerkit)
 • Salassapito (toimeksiannon yhteydessä paljastuvat liikesalaisuudet)
 • Sopimusrikkomuksen seuraukset (esim. sopimussakko)
 • Erimielisyyksien ratkaiseminen (esim. välimiesmenettely vai käräjäoikeus)
 • Sopimuksen siirto kolmannelle osapuolelle (jos jommankumman osapuolen liiketoiminta vastaisuudessa myydään)
 • Sopimuksen tulkinta (esim. kaikki muutokset sopimukseen tehtävä kirjallisesti)
 • Sovellettava laki (Suomen vai jonkun muun valtion)

Voit halutessasi muokata malliehtojamme tai kirjoittaa omiasi.


--------------------

Uppdragsavtal / tjänsteavtal

Med ett uppdragsavtal köper ett företag en viss tjänst eller ett visst servicepaket från ett annat företag. Vi rekommenderar att upprätta ett skriftligt avtal för att undvika oklarheter i efterhand.

Vad är ett uppdragsavtal?

Med ett uppdragsavtal köper ett företag en viss tjänst eller ett visst servicepaket från ett annat företag. Till exempel fastighetsförmedlings-, konsult- och underhållsavtal är typiska uppdragsavtal. I princip påverkar inte benämningen av ett avtal tolkningen av dess innehåll – avtalet kan till exempel också kallas för ett tjänsteavtal, ett kundavtal eller ett abonnemangsavtal.

Genom ett skriftligt avtal undviker du tvister och oklarheter

Det lönar sig att göra upp ett skriftligt uppdragsavtal för att undvika eventuella oklarheter efteråt. Båda parterna kan kontrollera i avtalet vad som överenskommits. En stor del av tvister beror inte på oärligheten av någondera part, utan att parternas uppfattningar om avtalets innehåll redan från början avvikit från varandra. Ett skriftligt avtal skyddar alltså inte bara mot oärlighet, men också mot uppriktiga missförstånd.

Det lönar sig att ange uppdragets alla centrala villkor i avtalet. Det som inte har avtalats, regleras av praxis inom branschen och allmänna avtalsrättsliga principer. Dessa principer däremot uppfyller sannolikt inte parternas individuella behov bäst.

Hur upprättar jag enklast ett uppdragsavtal?

Med Sopimuskone upprättar du lätt ett uppdragsavtal som passar dina behov. I bästa fall kan du med några musklick göra upp ett avtal som är klart för underteckning – våra noggrant utarbetade modellvillkor anpassar sig efter din situation. Det är alltså inte ett traditionellt enskilt underlag eller blankettunderlag, utan modern teknologi som innehåller tusentals olika underlags villkor och modellinnehåll.

Våra kunder har redan upprättat tiotusentals avtal med hjälp av vår flexibla modell för uppdragsavtal.

Företagarens uppdragsavtal, som innehåller modellvillkor för hundratals olika situationer

Sopimuskone erbjuder modellinnehåll baserat på etablerad avtalspraxis inom bland annat följande delområden:

 • Definition av uppdraget
 • Uppdragets tidtabell och avtalets giltighet
 • Arvode för uppdraget
 • Övriga kostnader som ersätts till tjänsteleverantören
 • Användning av underleverantörer i uppdraget
 • Immateriella rättigheter (t.ex. upphovsrätt, varumärken)
 • Sekretess (affärshemligheter som avslöjas i samband med uppdraget)
 • Konsekvenserna av avtalsbrott (t.ex. avtalsvite)
 • Lösning av tvister (t.ex. skiljeförfarande eller tingsrätt)
 • Överlåtelse av avtalet till en tredje part (om endera partens verksamhet säljs i framtiden)
 • Tolkning av avtalet (t.ex. alla ändringar i avtalet ska göras skriftligen)
 • Tillämplig lag (finsk eller annan)

Om du inte vill använda våra modellvillkor kan du också själv fritt formulera innehållet.

Vad lönar det sig att särskilt fästa uppmärksamheten på i nästan alla uppdragsavtal?

 1. Det lönar sig att noggrant definiera uppdragets föremål och omfattning. En typisk tvist handlar om omfattningen av tjänsten i avtalet.

 2. Tidtabellerna orsakar ofta irritation. När ska arbetet vara klart och vilka är följderna vid en eventuell försening?

 3. Särskilt i informationsintensiva tjänster är det skäl att lägga till en sekretessklausul som skyddar affärshemligheter för båda parter. Det är tillrådligt att stärka skyldigheten med ett tillräckligt stort avtalsvite.

Hur kan den andra parten godkänna avtalet som jag har utarbetat i Sopimuskone?

Du kan skicka en inbjudan till den andra parten via SMS eller e-post, genom vilken parten kan granska uppdragsavtalet som du upprättat i Sopimuskone. Hen kan godkänna offerten med sin elektroniska underskrift, som är en del av vår tjänst.

Laadi asiakirja