Avioehtosopimus

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Avioehtosopimuksen tarkoituksena on poiketa omaisuuden puolittamisperiaatteesta avioliiton päättyessä. Omaisuutta voi rajata puolittamisen ulkopuolelle joko kokonaan tai osittain. Poissulkeva ehto voidaan myös erikseen sopia vain avioeron varalle tai vain toista puolisoa koskevaksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Ilman avioehtosopimusta puolisoiden omaisuus jaetaan avioliiton päättyessä lähtökohtaisesti tasan

Aviopuolisoilla on pääsääntöisesti avio-oikeus toistensa kaikkeen omaisuuteen, eli avioliiton purkautuessa puolisoiden omaisuus jaetaan osituksessa tasan. Tällöin varakkaampi puoliso joutuu maksamaan omaisuudestaan toiselle ns. tasinkoa, jolla omaisuudet tasataan.

Omaisuuksien tasoittaminen voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia. Jos varakkaampi puoliso omistaa esimerkiksi yrityksen tai arvokkaita kiinteistöjä eikä pysty maksamaan riittävää tasinkoa rahassa, voi hän rahaa saadakseen joutua myymään omaisuuttaan tai luovuttamaan ex-puolisolleen omistusosuuden sellaiseen omaisuuteen, jonka ei luonteensa vuoksi pitäisi kuulua tälle. Esimerkiksi suvun mökki, johon ex-puolisolla on osuus, ei ole aina sosiaalisesti kestävin ratkaisu.

Avioehdolla puolittamisperiaatteesta poiketaan

Avioehtosopimuksella voidaan poiketa omaisuuden puolittamisperiaatteesta erotilanteessa. Kokonaan poissulkevalla avioehdolla rajataan puolisoiden avio-oikeus pois kaikesta toistensa omaisuudesta. Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä osittainen avioehtosopimus, joka on jaottelussa tarkempi: avio-oikeus ulottuu osaan omaisuudesta, osaan ei. Voidaan esimerkiksi sopia, ettei jo ennen avioliittoa hankittu omaisuus kuulu avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen, mutta kaikki muu kuuluu.

Avioehtosopimus voidaan tehdä avioliiton aikana tai jo sitä ennen

Puolisot voivat solmia avioehtosopimuksen avioliiton aikana tai jo ennen sitä. Yleensä avioehtosopimus laaditaan heti kun vihkipäivä on tiedossa. Avioehtosopimus voidaan kuitenkin rekisteröidä vasta kun avioliitto on solmittu.

Laadi avioehtosopimus helposti Sopimuskoneella

Sopimuskone tarjoaa käyttöösi juristiemme laatimat malliehdot, joita avioehtosopimuksissa tyypillisesti käytetään. Voit hiirenklikkauksin valita, mitä ehtoja haluat sopimukseesi, ja Sopimuskone hoitaa niiden muotoilut puolestasi. Lopputuloksena syntyy siisti, allekirjoitusvalmis avioehtosopimus. Sopimuskone myös ohjeistaa sinua selväkielisesti eri kohtien merkityksestä.

Tarjolla ei ole siis yksittäistä pohjaa, vaan moderni teknologia, joka tekee sopimuksen lähes puolestasi. Sopimuskone on suomalainen keksintö, ja se on auttanut jo kymmeniä tuhansia käyttäjiään.

Mitä mallisisältöjä Sopimuskoneen avioehtosopimus tarjoaa?

Sopimuskoneen avioehtosopimuksen malli sisältää valmiit ehdot tilanteisiin, joista avioehtosopimuksissa monesti sovitaan. Voit määrätä puolisoiden omaisuudesta kokonaisuudessaan tai esimerkiksi seuraavin jaotteluin:

  • ennen avioliittoa hankittu omaisuus
  • avioliiton aikana hankittu omaisuus
  • perintönä ja lahjana saatu omaisuus
  • yritysvarallisuus (esim. osakeyhtiöt, toiminimi)

Voit erikseen päättää, koskeeko avioehtosopimus vain omaisuutta itseään vai myös sen tuottoa ja mahdollista kyseisen omaisuuden sijaan tullutta omaisuutta. Voit myös rajata kunkin ehdon koskemaan vain toista puolisoa tai määrätä, että avioehtosopimus soveltuu vain tilanteessa, jossa avioliitto on päättynyt eroon – ei kuolemaan.

Mallissa on sisällöt kokonaan poissulkevaan, osittaiseen ja vain yritysvarallisuuden osalta tehtävään avioehtoon.

Muista kaksi esteetöntä todistajaa ja rekisteröinti Digi- ja väestötietovirastoon

Pätevä avioehtosopimus edellyttää, että kaksi esteetöntä todistajaa todistaa sen allekirjoituksillaan oikeaksi. Esteettömällä henkilöllä tarkoitetaan 15 vuotta täyttänyttä henkilöä, joka ei ole esimerkiksi asianosaisen nykyinen tai entinen aviopuoliso taikka nykyinen avopuoliso, sisarus tai sukulainen suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa. Myös muu parisuhde voi muodostaa esteellisyyden. Todistajan tulee olla myös mieleltään sillä tavoin terve, että hän ymmärtää todistamisen merkityksen.

Huomaa, että toisin kuin esimerkiksi testamentin todistamisessa, todistajien ei edellytetä olevan läsnä puolisoiden allekirjoittaessa avioehtosopimuksen.

Muista rekisteröidä allekirjoitettu avioehtosopimus Digi- ja väestötietovirastoon, jotta se tulisi voimaan. Avioehtosopimus jää tehottomaksi, jos se on jätetty Digi- ja väestötietovirastoon vasta toisen puolison kuoltua tai sen jälkeen, kun avioeroa koskeva asia on tullut vireille.

Avioehtosopimus tulee allekirjoittaa käsin

Huomaa, että avioehtosopimusta ei poikkeuksellisesti voi allekirjoittaa sähköisesti, joten tulostathan asiakirjan käsin tehtäviä allekirjoituksia varten.

Avioehtosopimukseen voidaan ottaa lainvalintaehto

Jos toisella tai kummallakin puolisolla on nyt tai tulevaisuudessa pysyvä asuinpaikka muussa valtiossa kuin Suomessa, avioehtosopimukseen kuten muihinkaan heidän välisiin aviovarallisuussuhteisiin ei välttämättä sovelleta Suomen lakia.

Puolisot voivat kuitenkin yleensä jo avioehtosopimuksessa sopia, minkä valtion lakia aviovarallisuussuhteisiin sovelletaan. Päätös kannattaa varmuuden vuoksi tehdä, koska ilman lainvalintaehtoa laki määräytyy jälkikäteisesti puolisoiden senhetkisen asuinpaikan ja muiden seikkojen perusteella, mikä ei ole välttämättä paras ratkaisu osapuolten alkuperäisten tavoitteiden kannalta.

Laadi asiakirja