Hallituksen kokous, kutsu

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Hallitus on syytä kutsua koolle jälkikäteen todistettavalla tavalla, koska hallitus ei ole päätösvaltainen, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua päätöksentekoon.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Kutsuminen on puheenjohtajan vastuulla

Hallituksen puheenjohtaja vastaa siitä, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Kokous on kutsuttava koolle, jos joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja sitä vaatii. Ellei hallituksen puheenjohtaja vaatimuksesta huolimatta kutsu kokousta koolle, kutsun voi toimittaa muu hallituksen jäsen sillä edellytyksellä, että vähintään puolet hallituksen jäsenistä kannattaa koolle kutsumista. Kutsujen lähettäminen voidaan antaa myös esimerkiksi toimitusjohtajan tehtäväksi.

Kutsu on vapaamuotoinen

Kokouskutsu on vapaamuotoinen, ellei yhtiöjärjestyksessä ole määräyksiä kutsun sisällöstä. Myöskään kutsuaikaa ei ole laissa määrätty. Kokouksen ja kutsun välissä tulee kuitenkin olla kohtuullinen valmistautumisaika, jotta jokaisella hallituksen jäsenellä on mahdollisuus osallistua kokoukseen.

Kirjallinen kutsu on hyvää hallintotapaa

Vapaamuotoisuudesta huolimatta hallitus on syytä kutsua koolle jälkikäteen todistettavalla tavalla. Hallitus ei ole päätösvaltainen, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole varattu tilaisuutta osallistua päätöksentekoon. Kirjallinen kutsuminen on hyvän hallintotavan mukaista, jälkikäteisesti todistettavissa ja ammattimaisissa hallituksissa normi.

Kokouksessa, jota ei ole kutsuttu asianmukaisesti koolle, saadaan käyttää hallituksen toimivaltaa, jos päätöksentekoon saadaan hallituksen jäsenten yksimielisyys. Yksimielisyysvaatimuksesta poikkeaminen voi olla tietyissä tilanteissa hyväksyttävää: jos asia on yhtiön kannalta kiireellinen eikä kaikkia hallituksen jäseniä saada esimerkiksi riittävän nopeasti kiinni, voi muu hallitus olla toimivaltainen tekemään päätöksen.

Miten laadin Sopimuskoneella pätevän kokouskutsun?

Sopimuskoneen hallituksen kokouskutsun mallilla laadit laadukkaan ja hyvän hallintotavan mukaisen kutsun hallituksen kokoukseen vaivattomasti. Voit hiirenklikkauksin valita kutsuun kohdat, joista hallitus aikoo tehdä päätöksiä. Valittavia kohtia on yli 40, esim. tilinpäätöksen käsitteleminen, merkittävät henkilöstömuutokset tai investoinnit, rahalainan ottaminen, prokuran antaminen tai sijoituksen vastaanottaminen SVOP-rahastoon.

Voit käyttää valmiita muotoilujamme tai kirjata omia kohtiasi. Kysymys on siis avustavasta teknologiasta, jolla voit korvata perinteiset pohjat tai lomakepohjat.

Voinko allekirjoittaa kokouskutsun?

Kyllä, voit halutessasi allekirjoittaa kutsun sähköisellä allekirjoituksella, joka kuuluu palveluumme.

Mistä hallitus päättää osakeyhtiössä?

Hallitus muodostaa osakeyhtiön ylimmän johdon. Hallituksella on niin sanottu yleistoimivalta – toimivalta yhtiön päätöksenteosta kuuluu lähtökohtaisesti hallitukselle, ellei sitä nimenomaisesti ole määrätty yhtiökokoukselle.

Liiketoiminnan johtamisessa hallituksen rooli vaihtelee suuresti yhtiöittäin. Hallituksen tärkeimpänä tehtävänä pidetään monesti toimitusjohtajan valitsemista, mutta monet hallitukset osallistuvat myös strategiatyöhön ja sparraavat toimitusjohtajaa päivittäisliiketoiminnan johtamisessa.

Laadi asiakirja