Johtajasopimus on työsopimus

Johtasopimus on työsopimus, johon sovelletaan pääsääntöisesti työlainsäädäntöä, kuten työsopimus- ja vuosilomalakia. Tältä osin johtajan työsopimus eroaa osakeyhtiön tai osuuskunnan toimitusjohtajasopimuksesta, joissa ei ole kyse työsuhteesta.

Tietyiltä osin johtajasopimus eroaa muiden kuin yhtiön johdossa työskentelevien työntekijöiden työsopimuksista. Johtajan työtä pidetään sellaisena itsenäisenä johtamistehtävänä, ettei siihen sovelleta esimerkiksi työaikalakia. Johtajan vastuullisen aseman vuoksi myös kilpailukiellon pituus voi olla pidempi ja sen rikkomisesta aiheutuva sakko suurempi, kuin muilla työntekijöillä.

Johtajasopimus on syytä laatia selkeästi

Johtajan vastuullisen aseman vuoksi on tärkeää laatia seikkaperäinen johtajasopimus. Sopimuskone mahdollistaa sinulle yksilöllisen johtajasopimuksen luomisen, jossa kaikki oleellinen on otettu huomioon. Voit valita sopimuksen ehdot Sopimuskoneen malliehdoista tai muotoilla ehdot juuri sellaisiksi, kuin itse haluat.

Huomaathan, että työnantajalla on työnjohto-oikeutensa nojalla oikeus määrätä ainoastaan sellaisista asioista, jotka eivät olennaisesti muuta työsopimuksen ehtoja. Näin ollen asioista ei ole syytä ottaa liian yksityiskohtaisia tai -selitteisiä -määräyksiä, joilla rajataan työnantajan työnjohto-oikeutta liiaksi, vaan viisainta on muotoilla ehdot hieman avoimemmiksi ja antaa työnantajalle mahdollisuus erillisten tarkentavien määräysten antamiseen esimerkiksi yksittäisiä työtehtäviä koskien.

Sopimuskone auttaa sinua tämän tasapainon saavuttamisessa.

Hyvällä sopimuksella vältät monta ongelmaa

Erimielisyydet ja epäselvyydet ovat usein seurausta siitä, ettei asioista ole sovittu riittävän selvästi etukäteen. Sopimuskoneen avulla muotoilet selkeät ja samalla riittävän väljät ehdot, jotka eivät rajoita liikaa työnantajan työnjohto-oikeutta.

Ennaltaehkäiset monia mahdollisia ongelmia sisällyttämällä johtajasopimukseen tarkat ehdot muun muassa johtajan sivutoimista, immateriaalioikeuksista, salassapidosta sekä kilpailukiellosta. Epäselvyyksien sekä muiden ongelmien selvittäminen jälkikäteen on aina kallista ja aikaa vievää.