Työsopimuksen purkamisilmoitus, työntekijä purkajana

Purkaminen päättää työsuhteen välittömästi

Työsopimuksen purkaminen aiheuttaa työsuhteen välittömän lakkaamisen, eli mitään irtisanomisaikaa ei ole. Purkaminen on mahdollista vain laissa säädetyillä perusteilla. Purkaminen on viisainta tehdä kirjallisesti, jotta siitä on olemassa todiste. Purkamisilmoitus on kätevintä laatia Sopimuskoneella, jolloin voit lähettää ilmoituksen työnantajallesi sähköisesti allekirjoitettavaksi ja allekirjoitus toimii vastaanottokuittauksena.

Purkamisen perusteet

Työntekijällä on aina mahdollisuus purkaa työsopimus koeajalla, eikä mitään perusteluja tällöin tarvita. Koeajan ulkopuolella purkamisen edellytyksenä on, että työnantaja rikkoo tai laiminlyö työsopimuksesta tai laista johtuvia, velvoitteitaan niin vakavasti, että työntekijältä ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista edes irtisanomisajan pituista aikaa.

Työantajaa kuultava

Huomaathan, että ennen työsopimuksesi purkamista sinun on varattava työnantajallesi tilaisuus lausua kantansa purkamisen perusteista.

Työsuhteen pitäminen purkautuneena

Jos työnantaja on poissa työpaikalta vähintään seitsemän päivää ilmoittamatta sinä aikana työntekijälle pätevää syytä poissaololleen, työntekijä saa katsoa työsopimuksen purkautuneen. Näin absurdissa tilanteessa purkamisesta ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle.