Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen, vuokranantaja irtisanojana

Vaatii hyväksyttävän syyn

Vuokranantaja tarvitsee vuokrasopimuksen irtisanomiseen hyväksyttävän syyn. Hyväksyttäviä syitä ovat esimerkiksi huoneiston tarvitseminen omaan tai perheenjäsenen käyttöön taikka huoneiston myynti. Hyväksyttäviä syitä ei ole kuitenkaan määritelty laissa, joten se määräytyy tapauskohtaisesti.

Tehtävä todisteellisesti

Irtisanomisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja todisteellisesti. Muussa tapauksessa irtisanominen on tehoton. Todisteellinen irtisanominen onnistuu helpoiten Sopimuskoneella. Irtisanomisilmoitus lähetetään vuokralaisen puhelimeen, ja vuokralainen kuittaa ilmoituksen sähköisellä allekirjoituksellaan.

Hyödyntämällä Sopimuskonetta vältyt postittamisen ja saantitodistuksen järjestämisen vaivalta. Jollei muuta ole sovittu, vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on suoritettu.

Ilmoituksen sisältö

Irtisanomisilmoituksessa on mainittava vuokrasuhteen päättymisajankohta ja irtisanomisen peruste.

Pätemätön irtisanominen

Jos irtisanomisilmoitusta ei tehdä laissa edellytetyllä tavalla, on irtisanominen pätemätön.