Ilmoitus sopimuksen päättämisestä (irtisanominen tai purku)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyy, kun jompi kumpi sopimuksen osapuolista irtisanoo sen. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus voi myös päättyä sopimuksen purkamiseen. Määräaikaisen sopimuksen voi päättää ainoastaan purkamalla sopimuksen. Molemmat ilmoitukset on suositeltavaa tehdä aina kirjallisesti.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Ilmoitus on sopimuksen päättymisen edellytys

Sopimus päättyy, kun jompikumpi sopimuksen osapuolista irtisanoo tai purkaa sen. Irtisanomista seuraa usein osapuolten välillä sovittu irtisanomisaika, jonka jälkeen sopimus päättyy, kun taas sopimuksen purkamisen seurauksena sopimuksen soveltaminen ja sopimusvelvoitteet lakkaavat välittömästi.

Irtisanominen tai sopimuksen purkaminen tulee voimaan, kun toiselle osapuolelle ilmoitetaan siitä.

Eri edellytykset purkamiselle ja irtisanomiselle

Toistaiseksi voimassaolevat sopimukset voivat olla osapuolten vapaasti irtisanottavissa, jolloin sopimuksen soveltaminen usein lakkaa irtisanomisajan kuluttua. Osapuolten välillä on voitu kuitenkin sopia irtisanomisen perusteista, jotka usein tarkoittavat sitä, että sopimuksen irtisanominen on mahdollista ainoastaan tiettyjen sopimusrikkomusten perusteella tai muuten painavien syiden perusteella.

Sen sijaan sopimuksen purkamiselle vaaditaan aina erittäin painavat syyt. Kyse voi olla osapuolen suorituksessa olevasta vakavasta virheestä tai merkittävästä viivästyksestä, jonka johdosta sopimuksen voimassaoloa ei voida pitää toisen osapuolen kannalta kohtuullisena. Jos sopimusrikkomus on olennainen, voi sopimusta rikkoneen vastapuoli purkaa sopimuksen päättymään välittömästi.

Ilmoituksen sisältö

Ilmoituksessa on mainittava sopimuksen päättymisajankohta, joka on irtisanottaessa mahdollisen irtisanomisajan jälkeen ja purkutilanteessa välittömästi.

Purkuilmoituksessa tulee ilmoittaa sopimuksen purkamiseen oikeuttavat erityiseen painavat perusteet. Mikäli sopimusosapuolet ovat sopineet irtisanomisen perusteista, tulee myös irtisanomisen perusteet kirjata sopimukseen.

Tehtävä todisteellisesti

Ilmoitus niin irtisanomisesta kuin sopimuksen purkamisestakin on suositeltavaa tehdä kirjallisesti ja todisteellisesti. Todisteellinen irtisanominen onnistuu helpoiten Sopimuskoneella, jota hyödyntämällä lähetät ilmoituksen vaivatta ja aikaa säästäen.

Laadi asiakirja