Ilmoitus sopimuksen päättämisestä (irtisanominen tai purku)

Ilmoitus on sopimuksen päättymisen edellytys

Sopimus päättyy, kun jompi kumpi sopimuksen osapuolista irtisanoo tai purkaa sen. Irtisanomista seuraa usein osapuolten välillä sovittu irtisanomisaika, jonka jälkeen sopimus päättyy, kun taas sopimuksen purkamisen seurauksena sopimuksen soveltaminen ja sopimusvelvoitteet lakkaavat välittömästi.

Irtisanominen tai sopimuksen purkaminen tulee voimaan, kun toiselle osapuolelle ilmoitetaan siitä.

Eri edellytykset purkamiselle ja irtisanomiselle

Toistaiseksi voimassaolevat sopimukset voivat olla osapuolten vapaasti irtisanottavissa, jolloin sopimuksen soveltaminen usein lakkaa irtisanomisajan kuluttua. Osapuolten välillä on voitu kuitenkin sopia irtisanomisen perusteista, jotka usein tarkoittavat sitä, että sopimuksen irtisanominen on mahdollista ainoastaan tiettyjen sopimusrikkomusten perusteella tai muuten painavien syiden perusteella.

Sen sijaan sopimuksen purkamiselle vaaditaan aina erittäin painavat syyt. Kyse voi olla osapuolen suorituksessa olevasta vakavasta virheestä tai merkittävästä viivästyksestä, jonka johdosta sopimuksen voimassaoloa ei voida pitää toisen osapuolen kannalta kohtuullisena. Jos sopimusrikkomus on olennainen, voi sopimusta rikkoneen vastapuoli purkaa sopimuksen päättymään välittömästi.

Ilmoituksen sisältö

Ilmoituksessa on mainittava sopimuksen päättymisajankohta, joka on irtisanottaessa mahdollisen irtisanomisajan jälkeen ja purkutilanteessa välittömästi.

Purkuilmoituksessa tulee ilmoittaa sopimuksen purkamiseen oikeuttavat erityiseen painavat perusteet. Mikäli sopimusosapuolet ovat sopineet irtisanomisen perusteista, tulee myös irtisanomisen perusteet kirjata sopimukseen.

Tehtävä todisteellisesti

Ilmoitus niin irtisanomisesta kuin sopimuksen purkamisestakin on suositeltavaa tehdä kirjallisesti ja todisteellisesti. Todisteellinen irtisanominen onnistuu helpoiten Sopimuskoneella, jota hyödyntämällä lähetät ilmoituksen vaivatta ja aikaa säästäen.