Liikehuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokranantaja purkajana

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Purkamisilmoitus on tehtävä vuokralaiselle todisteellisesti, muutoin sen ei katsota katkaisseen vuokrasuhdetta.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Edellytyksenä olennainen rikkomus

Vuokrasopimuksen purkaminen päättää sopimussuhteen välittömästi. Purkuperusteet on lueteltu laissa. Purkaminen on yleensä mahdollista vain, jos vuokralaista on aiemmin kirjallisesti varoitettu asiasta, mutta vuokralainen ei varoituksesta huolimatta ole korjannut menettelyään. Voit tarvittaessa laatia pätevän varoituksen Sopimuskoneella.

Purkuperusteita ovat vuokranmaksun laiminlyönti, vuokraoikeuden tai huoneiston oikeudeton luovutus kolmannelle, huoneiston käyttö kiellettyyn tarkoitukseen, huoneistossa vietetty häiritsevä elämä, asunnon hoitamisen laiminlyöminen, huoneistossa harjoitettu terveydelle vaarallinen toiminta taikka muu olennainen sopimusrikkomus.

Oikeutta purkamiseen ei kuitenkaan ole, jos vuokralaisen laiminlyönti on katsottava vähäiseksi.

Purkamisilmoitus tehtävä todisteellisesti

Purkamisilmoituksessa on mainittava purkamisen syy sekä ajankohta, mikäli vuokrasuhde halutaan päättyväksi myöhemmin kuin välittömästi ilmoituksen tiedoksiannosta. Ilmoitus on tehtävä vuokralaiselle todisteellisesti, muutoin sen ei katsota katkaisseen vuokrasuhdetta. Todisteellisuus tarkoittaa esimerkiksi kirjatun kirjeen vastaanottamisesta jäävää kuittausta. Sopimuskoneella voit laatia pätevän purkamisilmoituksen helpommin – sähköinen allekirjoitus toimii todisteena ilmoituksen vastaanottamisesta.

Laadi asiakirja