Luettelo kuolinpesän omaisuudesta

Perukirja on luettelo kuolinpesän varoista ja veloista, jonka perusteella perintöverotus toimitetaan. Ensin kuolleen puolison perukirjaan on lisäksi luetteloitava lesken varat sekä velat. Tämä malli soveltuu tilanteeseen, jossa vainaja oli naimisissa ja häneltä jäi leski.

Pätevä perukirja Sopimuskoneella

Perukirjan laatiminen on tavallisesti suhteellisen yksinkertaista, ja ohjeiden avulla se luonnistuu ilman kalliin juristin palkkaamista. Sopimuskone neuvoo sinua yksityiskohtaisesti vaihe vaiheelta ja auttaa sinua täyttämään tarvittavat tiedot kuhunkin kohtaan. Sopimuskoneella onnistut takuuvarmasti perukirjan laadinnassa.

Läsnäolijat perunkirjoituksessa

Perunkirjoitukseen on kutsuttava vainajan lähimmät perilliset, eli osakkaat, sekä leski tämän osakkuusasemasta riippumatta. Kutsun perunkirjoitukseen laadit helposti Sopimuskoneella. Perunkirjoituksen toimittaa kaksi uskottua miestä, jotka voivat olla myös pesän osakkaita.

Kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Perukirja taas on toimitettava vainajan viimeisen asuinkunnan verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Määräaikoihin voi hakea pidennystä Verohallinnolta.

Toimitetaan verottajalle

Perukirja liitteineen on lähetettävä verottajalle postitse tai vaihtoehtoisesti vietävä verotoimistoon. Verottaja ei toistaiseksi ole mahdollistanut perukirjan lähettämistä sähköisesti.

Jos pesän osakkaista joku on alaikäinen tai osakkaalle on määrätty edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu, on perukirjasta toimitettava maistraatille jäljennös kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta.