Salassapitosopimus (NDA), yksipuolisesti velvoittava

Liikesalaisuuksia suojaava salassapitosopimus kaikkiin tilanteisiin

Yrityksen korvaamattomia liikesalaisuuksia suojaava salassapitosopimus on välttämätön mitä moninaisimmissa tilanteissa. Sopimuskoneella laadit kaikki tarvittavat ehdot sisältävän salassapitosopimuksen yrityksesi kaikkiin tarpeisiin – oli kyse työsuhteesta, yrityskaupasta, yritysyhteistyöstä, yritysvierailusta tai mistä vain.

Räätälöitävät ehdot

Ehdot mukautuvat valitsemasi sopimustilanteen mukaan, ja voit lisäksi muokata niitä vapaasti. Tämä malli soveltuu tilanteisiin, joissa vain toinen osapuoli luovuttaa luottamuksellisia tietoja. Molemminpuolista tietojen luovutusta varten on Sopimuskoneessa oma mallinsa.

Lain suoja monesti riittämätön

Laki suojaa tiettyjä liikesalaisuuksia ilman salassapitosopimustakin, mutta suoja on suppea ja monessa tapauksessa epäselvä. Siksi erillinen kirjallinen salassapitosopimus on ensiarvoisen tärkeä.

Sovi aina sopimussakosta

Salassapitovelvoitetta on käytännössä aina tehostettava sopimussakolla. Sopimusrikkomuksen vahingot joutuu korvaamaan toiselle osapuolelle ilman sakkoakin, ainakin teoriassa. Salassapitovelvoitteen rikkomisesta aiheutuneet vahingot ovat kuitenkin usein vaikeita näyttää toteen ja mitata rahassa. Näihin ongelmiin sopimussakko auttaa: se tulee lähtökohtaisesti maksettavaksi, vaikka vahinkoja ei pystyisi näyttämään toteen.