Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokralainen purkajana

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Vuokralaisen on tehtävä purkamisilmoitus vuokranantajalle todisteellisesti, muutoin ilmoituksen ei katsota katkaisseen vuokrasuhdetta. Purkamisilmoituksessa on mainittava purkamisen perusteet ja tarvittaessa vuokrasopimuksen päättymisajankohta.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Purkamisen edellytyksenä vuokranantajan olennainen rikkomus

Vuokrasopimuksen purkaminen päättää sopimussuhteen välittömästi eli ilman irtisanomisaikaa. Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymispäivän jälkeinen arkipäivä. Vuokralainen voi purkaa vuokrasopimuksen, mikäli käsillä on jokin laissa säädetyistä purkuperusteista.

Vuokralaisella on oikeus purkaa sopimus silloin, jos asunnon käytöstä aiheutuu terveydelle haittaa, huoneiston kunto poikkeaa olennaisesti sovitusta tai on olennaisesti puutteellinen taikka jos huoneistossa aloitetaan mittava remontti. Terveydellinen haitta voi aiheutua vuokralaiselle, hänen perheenjäsenelle tai työntekijälle. Jos vuokralainen vetoaa tähän perusteeseen, kannattaa hänen hankkia kunnallisen terveysviranomaisen lausunto perusteeseen vetoamisen tueksi.

Vuokrasopimuksen purkaminen on tehtävä todisteellisesti

Purkamisilmoituksessa on mainittava purkamisen syy sekä ajankohta, mikäli vuokrasuhde halutaan päättyväksi myöhemmin kuin välittömästi ilmoituksen tiedoksiannosta. Vuokrasuhteen purkaminen voikin monesti käytännön syistä edellyttää, että vuokrasuhde ei pääty välittömästi.

Ilmoitus on tehtävä vuokranantajalle todisteellisesti, muutoin sen ei katsota katkaisseen vuokrasuhdetta. Todisteellisuus tarkoittaa esimerkiksi kirjatun kirjeen vastaanottamisesta jäävää kuittausta. Sopimuskoneella voit laatia pätevän purkamisilmoituksen helpommin – sähköinen allekirjoitus toimii todisteena ilmoituksen vastaanottamisesta.

Laadi asiakirja