Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen purkaminen, vuokralainen purkajana

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Purkamisilmoitus on tehtävä vuokranantajalle todisteelliseesti, muutoin sen ei katsota katkaisseen vuokrasuhdetta.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Edellytyksenä olennainen rikkomus

Vuokrasopimuksen purkaminen päättää sopimussuhteen välittömästi. Vuokralainen voi purkaa vuokrasopimuksen, mikäli käsillä on jokin laissa säädetyistä purkuperusteista. Vuokralaisella on oikeus purkaa sopimus esimerkiksi silloin, jos asunnon käytöstä aiheutuu terveydelle haittaa, huoneiston kunto poikkeaa olennaisesti sovitusta tai on olennaisesti puutteellinen taikka jos huoneistossa aloitetaan mittava remontti.

Purkamisilmoitus tehtävä todisteellisesti

Purkamisilmoituksessa on mainittava purkamisen syy sekä ajankohta, mikäli vuokrasuhde halutaan päättyväksi myöhemmin kuin välittömästi ilmoituksen tiedoksiannosta. Ilmoitus on tehtävä vuokranantajalle todisteellisesti, muutoin sen ei katsota katkaisseen vuokrasuhdetta. Todisteellisuus tarkoittaa esimerkiksi kirjatun kirjeen vastaanottamisesta jäävää kuittausta. Sopimuskoneella voit laatia pätevän purkamisilmoituksen helpommin – sähköinen allekirjoitus toimii todisteena ilmoituksen vastaanottamisesta.

Laadi asiakirja