Työntekijän siirtyessä etätöihin

Mikäli työntekijä suorittaa säännöllisesti osan työtehtävistään etätyönä eikä työpaikalla ole voimassa kattavaa etätyöohjeistusta, on etätyöstä syytä laatia erillinen sopimus. Tämä sopimus soveltuu tilanteeseen, jossa työsuhteessa oleva työntekijä siirtyy kokonaan tai osittain etätyöhön.

Etätyö ei muuta työsopimuksen ehtoja

Etätyösopimus ei lähtökohtaisesti vaikuta työntekijän varsinaisen työsopimuksen ehtoihin, kuten palkkaukseen, ellei toisin sovita.

Etätyö suurelta osin lailla sääntelemätöntä

Etätyö poikkeaa käytännön järjestelyiltään monin tavoin varsinaisella työpaikalla suoritettavasta työstä. Myöskään työsuhdetta koskevia lakeja ei ole suunniteltu etäytyötä varten. Tärkeää on sopia esimerkiksi siitä, kuka vastaa etätyössä tarvittavien välineiden hankinnasta sekä muista kustannuksista. Myös itse etätyön määrästä sopiminen on viisasta.

Kattava sopimus Sopimuskoneella

Sopimuskoneella laadit sujuvasti joko suppean tai kattavan etätyösopimuksen, jossa kaikki oleellinen on otettu huomioon. Sopimus on helppo viimeistellä sähköisin allekirjoituksin.