Etätyösopimus

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Pikavalinnoin laadittava etätyösopimus, jolla voit helposti sopia muun muassa työn suorituspaikasta, työntekijän tavoitettavuudesta, tietosuojasta ja tietoturvasta. Sopimuksen arkkitehtuuri on juristien toteuttama ja sisältöjä päivitetään juristien toimesta lainsäädännön ja oikeuskäytänteiden mukaisesti.

Kuinka Sopimustieto.fi-palvelu toimii?
Asiakirja muodostuu pikavalinnoilla automaattisesti Laadi
Allekirjoita asiakirja sähköisesti puhelimella Allekirjoita
Asiakirja arkistoituu automaattisesti turvalliseen arkistoon Arkistoi
Yli 50 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Etätyösopimus täydentää työsopimusta

Mikäli työntekijä suorittaa säännöllisesti osan työtehtävistään etätyönä eikä työpaikalla ole voimassa kattavaa etätyöohjeistusta, on etätyöstä syytä laatia erillinen sopimus. Etätyösopimus ei lähtökohtaisesti vaikuta työntekijän varsinaisen työsopimuksen ehtoihin, kuten palkkaukseen, ellei toisin sovita.

Etätyö suurelta osin lailla sääntelemätöntä

Etätyö poikkeaa käytännön järjestelyiltään monin tavoin varsinaisella työpaikalla suoritettavasta työstä. Työlainsäädäntö ei kuitenkaan liiemmin sisällä erityissääntelyä etätyöstä, joten etätyön sisältö on pitkälti työnantajan ja työntekijän välisen sopimuksen varassa. Tärkeää on sopia esimerkiksi siitä, milloin etätyötä saa tehdä ja kuka vastaa etätyössä tarvittavien välineiden hankinnasta sekä muista kustannuksista.

1.1.2020 voimaan astuneessa uudessa työaikalaissa ei vanhan työaikalain tapaan tehdä enää eroa etätyön ja työpaikalla tehtävän työn välillä. Etätyö on siis kaikissa tapauksissa työtä, jota työnantajan tulee valvoa ja johon soveltuvat työaikalain rajoitukset.

Kattava sopimus Sopimuskoneella

Sopimuskoneella laadit sujuvasti joko suppean tai kattavan etätyösopimuksen, jossa kaikki oleellinen on otettu huomioon. Tämä sopimusmalli soveltuu sekä täysimääräisen että osittaisen etätyön tilanteisiin. Halutessasi sopimus on helppo viimeistellä sähköisin allekirjoituksin.

Laadi asiakirja