Yhteistyösopimus

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Yhteistyösopimus on kahden tai useamman osapuolen välinen sopimus esimerkiksi yhteisen hankkeen toteuttamiseksi. Yhteistyösopimuksia ei ole määritelty laissa, joten sopimusvapaus on laaja.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Vapaamuotoinen sopimus

Yhteistyösopimus on kahden tai useamman osapuolen välinen sopimus esimerkiksi yhteisen hankkeen toteuttamiseksi. Yhteistyösopimuksia ei ole määritelty laissa, joten hyvin monenlaiset sopimukset voivat olla luonteeltaan yhteistyösopimuksia. Sopimuksessa kannattaa selkeästi määritellä, mitä yhteistyöllä tavoitellaan ja millä aikavälillä.

Mistä yhteistyösopimuksissa tyypillisesti sovitaan?

Monesti sovitaan esimerkiksi näistä seikoista:

  • Yhteistyön tavoitteet
  • Yhteistyön sisältö
  • Oikeudet yhteistyön tuloksiin
  • Sopimuksen voimassaolo
  • Liikesalaisuuksien salassapito
  • Kilpailukielto yhteistyökumppaneiden välillä
  • Immateriaalioikeuksien käyttöoikeudet (esim. tavaramerkit, tekijänoikeudet)
  • Sopimusrikkomuksen seuraukset (esim. sopimussakko)
  • Mahdollisten erimielisyyksien ratkaiseminen

Juristien laatimat malliehdot satoihin eri tilanteisiin

Sopimustiedon yhteistyösopimuksen malli sisältää malliehdot satoihin erilaisiin yhteistyön tilanteisiin. Esimerkiksi yhteistyön tuloksista, sopimuksen voimassaolosta, osapuolten välisestä kilpailukiellosta ja liikesalaisuuksien salassapidosta on monesti viisasta sopia – palvelu sisältää laadukkaat mallisisällöt kaikkiin näihin.

Malliehtomme ovat yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatimia. Voit valita omaan sopimukseesi mieluisat ehdot ja tarvittaessa täydentää niitä omilla ehdoillasi.

Sopimustieto-vinkki: muista immateriaalioikeudet – saako kumppani käyttää esimerkiksi tavaramerkkiäsi? Kuka omistaa yhteistyön tulokset?

Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan aineettomia oikeuksia, esimerkiksi tekijänoikeuksia ja tavaramerkkejä. Laajemmassa mielessä se voi tarkoittaa myös esimerkiksi liikeideoita. Tällaisten oikeuksien omistajuudesta on viisasta sopia erityisesti yhteistyösuhteissa, joiden osana tehdään keksintöjä tai luovaa työtä. Toisaalta jos osapuolet pääsevät osana yhteistyötä käsiksi toistensa jo olemassa oleviin immateriaalioikeuksiin, kannattaa tähdentää, mihin käyttöoikeus rajoittuu.

Kirjallisella sopimuksella vältät riitoja ja epäselvyyksiä

Yhteistyösopimus kannattaa tehdä kirjallisesti jälkikäteisten epäselvyyksien välttämiseksi. Sopimuksesta kumpikin osapuoli voi tarkastaa, mitä on sovittu. Suuri osa riidoista ei johdu jommankumman sopijapuolen epärehellisyydestä, vaan siitä, että jo alun alkaen sopijapuolten käsitykset sopimuksen sisällöstä erosivat toisistaan. Kirjallinen sopimus suojaa siis paitsi epärehellisyydeltä myös vilpittömiltä väärinkäsityksiltä.

Yhteistyön kaikki keskeiset ehdot kannattaa kirjata sopimukseen. Siihen, mistä ei ole sovittu, sovelletaan alan tapaa ja yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Nämä periaatteet eivät taas todennäköisesti sovi osapuolten yksilöllisiin tarpeisiin parhaiten.

Allekirjoita sopimuksesi sähköisesti

Jos haluat, voit käyttää palvelumme sähköistä allekirjoitusta sopimuksesi viimeistelyyn, jolloin kukin sopijapuoli allekirjoittaa sopimuksen älypuhelimella tai tietokoneella. Sähköinen allekirjoitus on perinteistä allekirjoitusta vahvempi todistus siitä, että sopimus on syntynyt.

Laadi asiakirja