Yhteistyösopimus

Laadi asiakirja ilmaiseksi
Tietoa asiakirjasta

Yhteistyösopimus on kahden tai useamman osapuolen välinen sopimus esimerkiksi yhteisen hankkeen toteuttamiseksi. Yhteistyösopimusta ei ole selkeästi määritelty laissa, joten sopimusvapaus on laaja.

Kuinka Sopimustieto.fi-palvelu toimii?
Asiakirja muodostuu pikavalinnoilla automaattisesti Laadi
Allekirjoita asiakirja sähköisesti puhelimella Allekirjoita
Asiakirja arkistoituu automaattisesti turvalliseen arkistoon Arkistoi
Yli 50 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Vapaamuotoinen sopimus

Yhteistyösopimus on kahden tai useamman osapuolen välinen sopimus esimerkiksi yhteisen hankkeen toteuttamiseksi. Yhteistyösopimuksia ei ole määritelty laissa, eikä siten ole selkeästi rajattu sitä, millaiset sopimukset voivat olla yhteistyösopimuksia. Sopimuksessa kannattaa selkeästi määritellä, mitä yhteistyöllä tavoitellaan ja millä aikavälillä.

Helpompaa sopimuksenlaadintaa Sopimuskoneella

Sopimuskoneen yhteistyösopimuksen malli sisältää kymmeniä malliehtoja, joita käytetään tyypillisesti yhteistyösopimuksissa ja toimeksiantosopimuksissa ja niiden yhdistelmissä. Esimerkiksi yhteistyöstä syntyvien kustannusten jakamisesta, sopimuksen voimassaolosta ja irtisanomisesta sekä yhteistyön salassapidosta on monesti viisasta sopia. Malliehdot ovat yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatimia. Voit valita omaan sopimukseesi mieluisat ehdot tai kirjoittaa omia ehtojasi.

Kukin sopijapuoli voi allekirjoittaa sopimuksen älypuhelimella tai tietokoneella. Sähköinen allekirjoituksemme on perinteistä allekirjoitusta vahvempi todistus siitä, että sopimus on syntynyt.

Kirjallisella sopimuksella vältät riitoja ja epäselvyyksiä

Yhteistyösopimus kannattaa tehdä kirjallisesti jälkikäteisten epäselvyyksien välttämiseksi. Sopimuksesta kumpikin osapuoli voi tarkastaa, mitä on sovittu. Suuri osa riidoista ei johdu jommankumman sopijapuolen epärehellisyydestä, vaan siitä, että jo alun alkaen sopijapuolten käsitykset sopimuksen sisällöstä erosivat toisistaan. Kirjallinen sopimus suojaa siis paitsi epärehellisyydeltä myös vilpittömiltä väärinkäsityksiltä.

Yhteistyön kaikki keskeiset ehdot kannattaa kirjata sopimukseen. Siihen, mistä ei ole sovittu, sovelletaan alan tapaa ja yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Nämä periaatteet eivät taas todennäköisesti sovi osapuolten yksilöllisiin tarpeisiin parhaiten.

Laadi asiakirja ilmaiseksi