Lomautuksesta on tehtävä ilmoitus

Lomauttaminen tarkoittaa työsopimukseen perustuvan työnteon ja palkanmaksun väliaikaista lopettamista. Työnantajan tulee toimittaa työntekijälle lomautusilmoitus viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista.

Lomautusilmoituksen sisältö

Lomautusilmoituksessa on esitettävä lomautuksen perusteet, toteuttamistapa, alkamisajankohta sekä lomautuksen kesto.

Laadi ilmoitus kirjallisena

Lomautusilmoitus on syytä laatia kirjallisena, jotta työnantaja voisi riitatilanteessa todistaa täyttäneensä velvollisuutensa. Lomautusilmoitukseen kannattaa ottaa työntekijöiden tai todistajien allekirjoitus, mikäli työntekijä ei allekirjoita ennakkoselvitystä. Tämä onnistuu helpoiten Sopimuskoneen sähköisellä allekirjoituksella.

Ennakkoselvitys ja työntekijän kuuleminen

Lomautusilmoitusta edeltää lomautuksen ennakkoselvitys, jonka jälkeen työnantajan on varattava työntekijöille tai heidän edustajilleen tilaisuus tulla kuulluksi lomautukseen liittyvistä asioista.

Tällä asiakirjalla laadit helposti ja nopeasti työntekijöille ennakkoselvityksen lomauttamisesta. Muistion työntekijöiden kuulemisesta laadit niin ikään kätevästi Sopimuskoneesta löytyvällä muistiolla.