Kun on yhteinen halu päättää työsuhde

Kun työsuhde päätetään yhteisellä päätöksellä, on siitä syytä tehdä kirjallinen sopimus. Työsuhteen päättämissopimuksessa ei ole kyse kummankaan osapuolen yksipuolisesta työsuhteen päättämisestä, joten työsopimuslain mukaista irtisanomis- tai purkamisperustetta ei edellytetä. Sopimus sopii hyvin tilanteisiin, joissa yhteistyön jatkaminen nähdään molemmin puolin vaikeaksi tai työnantajalla on yleinen tarve vähentää työvoimaa.

Sopimus vähentää työsuhteen päättymiseen liittyviä riskejä

Päättämissopimuksessa sovitaan tyypillisesti siitä, ettei osapuolilla ole mitään työsuhteeseen perustuvia vaatimuksia toisiaan kohtaan. Sopimuksella voidaan ehkäistä tai sopia kaikki mahdolliset erimielisyydet osapuolten välillä. Tehty sopimus sitoo osapuolia lähes poikkeuksetta, eikä sitä voida jälkikäteen muuttaa. Sopimus tuo siis oikeusvarmuutta erityisesti työnantajalle.

Laaja sopimusvapaus

Lainsäädäntö ei suojaa työntekijää työsuhteen päättämisestä sovittaessa samaan tapaan kuin työsuhteen aikana. Osapuolilla on mahdollisuus sopia työsuhteeseen ja sen päättymiseen liittyvistä velvoitteista suurelta osin vapaammin ja monipuolisemmin kuin mitä työlainsäädännössä on asetettu lähtökohdaksi. Sopimuksella voidaan sopia esimerkiksi erorahasta, irtisanomisajasta ja kilpailukiellosta sekä käytännön asioista, kuten työvälineiden palauttamisesta.