Työsuhteen päättämissopimus

Laadi asiakirja ilmaiseksi
Tietoa asiakirjasta

Työsuhteen päättämissopimuksella työsuhteen osapuolet sopivat yhteisymmärryksessä työsuhteen päättämisestä.

Kuinka Sopimustieto.fi-palvelu toimii?
Asiakirja muodostuu pikavalinnoilla automaattisesti Laadi
Allekirjoita asiakirja sähköisesti puhelimella Allekirjoita
Asiakirja arkistoituu automaattisesti turvalliseen arkistoon Arkistoi
Yli 50 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Kun on yhteinen halu päättää työsuhde

Kun työsuhde päätetään yhteisellä päätöksellä, on siitä syytä tehdä kirjallinen sopimus. Työsuhteen päättämissopimuksessa ei ole kyse kummankaan osapuolen yksipuolisesta työsuhteen päättämisestä, joten työsopimuslain mukaista irtisanomis- tai purkamisperustetta ei edellytetä. Sopimus sopii hyvin tilanteisiin, joissa yhteistyön jatkaminen nähdään molemmin puolin vaikeaksi tai työnantajalla on yleinen tarve vähentää työvoimaa.

Sopimus vähentää työsuhteen päättymiseen liittyviä riskejä

Päättämissopimuksessa sovitaan tyypillisesti siitä, ettei osapuolilla ole mitään työsuhteeseen perustuvia vaatimuksia toisiaan kohtaan. Sopimuksella voidaan ehkäistä tai sopia kaikki mahdolliset erimielisyydet osapuolten välillä. Tehty sopimus sitoo osapuolia lähes poikkeuksetta, eikä sitä voida jälkikäteen muuttaa. Sopimus tuo siis oikeusvarmuutta erityisesti työnantajalle.

Laaja sopimusvapaus

Työlainsäädännössä ei ole työsuhteen päättämissopimusta koskevia erityissäännöksiä, eli sopimusta arvioidaan pitkälti yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaan. Sopimuksella voidaan lähtökohtaisesti poiketa myös niistä velvoitteista, jotka velvoittaisivat työnantajaa tilanteessa, jossa se on yksipuolisesti irtisanomassa työntekijää. Esimerkiksi irtisanomisajasta säädetään laissa, mutta sen ehdoista voidaan sopia päättämissopimuksessa yhteisesti toisinkin. Näin yleensä myös tehdään. Lisäksi voidaan sopia esimerkiksi erorahasta, kilpailukiellosta sekä käytännön asioista, kuten työvälineiden palauttamisesta.

Laadi asiakirja ilmaiseksi