Vaihtelevan työaikaehdon työsopimus (nollatuntisopimus)

Vaihteleva työaika työsopimuksessa

Vaihtelevaa työaikaa koskevalla ehdolla tarkoitetaan työsopimuksen ehtoa, jossa työntekijän työaika määrättynä ajanjaksona vaihtelee työnantajan tarjoaman työn perusteella työsopimuksen mukaisen vähimmäismäärän ja enimmäismäärän välillä ja jossa työntekijä sitoutuu tekemään työtä työnantajalle töihin kutsuttaessa.

Nollatuntisopimuksia säädellään lailla

Työsopimuslakiin 1.6.2018 voimaan astuneet muutokset tarkoittavat sitä, että aiemmasta poiketen vaihtelevan työajan ehdoista työsopimuksissa on lain tasoisia määräyksiä.

Lakimuutosten tarkoituksena on varmistaa, että vaihtelevan työajan sopimuksia käytetään ainoastaan silloin kun työnantajalla on työaikaehtoa vastaavaa työvoimantarvetta. Muutosten myötä vaihtelevasta työajasta voidaan näin ollen sopia ainoastaan ainoastaan työntekijän pyynnöstä tai työnantajan työvoimatarpeen ollessa vaihteleva.

Laadi kirjallinen työsopimus

Työsopimuksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti. Suullisesti solmitun työsopimuksen ehtoja tulkitaan kuitenkin herkästi työntekijän eduksi, joten kirjallinen muoto suojelee paitsi työntekijää myös työnantajaa. Jos työsopimus on tehty suullisesti, työnantajalla on lisäksi varsinkin vaihtelevan työajan sopimuksissa velvollisuus kirjallisiin selvityksiin koskien työsopimuksen ehtoja.

Kirjallista muotoa ei siis pääse pakoon, eikä ole syytäkään, joten on viisasta hoitaa asiat kuntoon saman tien. Lakimuutosten myötä työnantajalla on erilaisia informaatiovelvollisuuksia työntekijää kohtaan vaihtevaa työaikaehtoa koskien. Laatimalla työsopimuksen Sopimuskoneella, varmistat antavasi työntekijälle vaadittavat tiedot.

Sopimuskoneen työsopimuksessa on myös tarjolla on kymmeniä malliehtoja aina palkkauksesta koeaikaan, lomiin ja salassapitoon. Voit myös lisätä ehtoja ja muokata koko sopimusta juuri omiin tarpeisiisi. Sopimus arkistoituu laatimisen jälkeen automaattisesti Sopimustilillesi, ja se on myös kummankin sopijapuolen ladattavissa mille tahansa älylaitteelle.