Edunvalvontavaltakirja (edunvalvontavaltuutus)

Turvaa asioidesi hoito etukäteen

Edunvalvontavaltakirjalla voit etukäteen valtuuttaa läheisesi tai muun henkilön edustamaan itseäsi tilanteessa, jossa et sairauden, vanhuuden tai vastaavan syyn vuoksi pysty enää itse hoitamaan asioitasi. Valtuutus voi koskea joko yksittäistä asiaa tai talouden ja henkilökohtaisten asioiden hoitoa yleisesti.

Sairastuttuasi on jo liian myöhäistä

Edunvalvontavaltakirja on laadittava vielä silloin, kun olet täysissä hengen voimissasi ja kykenet ymmärtämään valtakirjan merkityksen. Valtuutusta ei siten voida antaa enää siinä vaiheessa, kun menetät yllättäen toimintakykysi esimerkiksi muistisairauden tai muun syyn vuoksi.

Edunvalvontavaltuutus mahdollistaa yksilöllisen edunvalvonnan

Edunvalvontavaltuutuksella varmistat, että asioitasi hoitaa yksilöllisesti joku läheinen, johon luotat. Muussa tapauksessa voit toimintakykysi menetettyäsi päätyä yleisen edunvalvonnan asiakkaaksi. Yleisellä edunvalvojalla on useasti useampi sata asiakasta, jolloin yksilöllinen palvelu on mahdotonta.

Valtuutuksen voimaantulo

Valtuutus tulee voimaan, kun se on vahvistettu maistraatissa. Vahvistaminen on mahdollista vasta, kun valtuuttaja on menettänyt kykynsä hoitaa asioitaan. Vahvistamiseen tarvitaan edunvalvontavaltakirja alkuperäisenä sekä todistus siitä, ettei valtuuttaja ole enää kykenevä hoitamaan asioitaan itse. Vahvistamista ennen valtuutettu ei siis voi toimia valtuuttajan puolesta.

Muotovaatimukset

Tavanomaisista valtakirjoista poiketen pätevä edunvalvontavaltakirja edellyttää kahta esteetöntä todistajaa. Valtuuttajan on todistajien ollessa samanaikaisesti läsnä allekirjoitettava valtakirja tai tunnustettava siinä oleva allekirjoitus omakseen. Valtuutus on tehty, kun valtakirja on luovutettu valtuutetun haltuun tai siitä on ilmoitettu valtuutetulle.