Ilmoitus työn jatkumisesta lomautuksen jälkeen

Työnantajan on ilmoitettava töiden jatkumisesta vähintään seitsemän päivää aikaisemmin, elleivät työnantaja ja työntekijä ole keskenään toisin sopineet. Sopimuskoneella voit laatia vaivattomasti vakiomuotoisen ilmoituksen töiden jatkumisesta.