Ilmoitus työn alkamisesta lomautuksen jälkeen

Toistaiseksi voimassa oleva lomautus päättyy, kun työnantaja ilmoittaa töiden jatkumisesta ja työntekijä palaa takaisin töihin. Myös silloin, kun lomautus on toteutettu määräaikaisena, voivat osapuolet sopia töiden aloittamisesta ennen määräajan päättymistä.

Työnantajan on ilmoitettava töiden jatkumisesta vähintään seitsemän päivää aikaisemmin.