Luettelo kuolinpesän omaisuudesta

Perukirja on luettelo kuolinpesän varoista ja veloista, jonka perusteella perintöverotus toimitetaan. Tämä malli soveltuu tilanteeseen, jossa vainaja oli leski.

Toteuttamaton ositus

Jos ensin kuolleen puolison ja lesken välillä ei ollut toimitettu ositus, on perukirjassa lesken omaisuuden lisäksi lueteltava myös ensin kuolleen puolison kuolinpesään kuuluva omaisuus, johon leskellä oli avio-oikeus.

Pätevä perukirja Sopimuskoneella

Jos teet itse omat veroilmoituksesi, onnistut todennäköisesti laatimaan itse myös pätevän perukirjan. Sopimuskone neuvoo sinua yksityiskohtaisesti vaihe vaiheelta ja auttaa sinua täyttämään tarvittavat tiedot kuhunkin kohtaan. Sopimuskoneella onnistut takuuvarmasti perukirjan laadinnassa.

Läsnäolijat perunkirjoituksessa

Perunkirjoitukseen on kutsuttava vainajan lähimmät perilliset, eli osakkaat. Lesken jälkeen toimitettavassa perunkirjoituksessa voi olla osakkaana myös ensin kuolleen puolison toissijaiset perilliset. Näin on silloin, kun ensiksi kuollut puoliso on kuollut lapsettomana ja vailla testamenttia.

Kutsun perunkirjoitukseen laadit helposti Sopimuskoneella. Perunkirjoituksen toimittaa kaksi uskottua miestä, jotka voivat olla myös pesän osakkaita.

Kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Perukirja taas on toimitettava vainajan viimeisen asuinkunnan verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Määräaikoihin voi hakea pidennystä Verohallinnolta.

Toimitetaan verottajalle

Perukirja liitteineen on lähetettävä verottajalle postitse tai vaihtoehtoisesti vietävä verotoimistoon. Verottaja ei toistaiseksi ole mahdollistanut perukirjan lähettämistä sähköisesti.

Jos pesän osakkaista joku on alaikäinen tai osakkaalle on määrätty edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu, on perukirjasta toimitettava maistraatille jäljennös kuukauden kuluessa perunkirjoituksen toimittamisesta.