Laadi juridisesti pätevä velkakirja

Tavallinen velkakirja soveltuu tilanteeseen, jossa velallinen sitoutuu maksamaan tietyn summan velkakirjassa nimetylle velkojalle. Sopimuskoneella laadit helposti yksilöllisen ja juridisesti pätevän velkakirjan. Laissa ei ole asetettu erityisiä muotovaatimuksia velkakirjalle.

Kirjallinen sopimus turvaa oikeutesi

Suulliset sopimukset sisältävät merkittäviä riskejä. Mahdollisessa sopimusriidassa on kyse sanasta sanaa vastaan, ja vastapuolen sopimusrikkomusta on vaikea näyttää toteen. Ongelmat ovat helposti vältettävissä, kun laadit kirjallisen velkakirjan Sopimuskoneella.

Yksilöllistä sopimista

Sopimuskoneella laadit juuri omiin tarpeisiisi parhaiten soveltuvan velkakirjan kaikkine ehtoineen. Voit luoda ja muokata sisältöä niin paljon kuin on tarpeen.