Tavallinen velkakirja

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Tavallinen velkakirja soveltuu tilanteeseen, jossa velallinen sitoutuu maksamaan tietyn summan velkakirjassa nimetylle velkojalle.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Velkakirja todisteena velkasuhteesta

Jos myönnät jollekulle velan, kannattaa velkasuhteen ehdot sopia kirjallisesti. Suulliset sopimukset sisältävät merkittäviä riskejä: mahdollisessa sopimusriidassa on kyse sanasta sanaa vastaan, ja silloin vastapuolen mahdolliset sopimusrikkomukset on vaikea näyttää toteen.

Miten Sopimuskoneen velkakirjamalli toimii?

Sopimuskoneen velkakirjamallilla laadit juuri itsellesi sopivan velkakirjan. Sopimuskone kysyy sinulta kohta kohdalta velan määrästä ja takaisinmaksusta sekä mahdollisesta korosta, viivästyskorosta ja muista keskeisistä seikoista. Vastaustesi perusteella se muotoilee asiakirjan sinulle automaattisesti. Malliehtomme ovat yritysjuridiikan asiantuntijoiden laatimia.

Sopimuskoneen velkakirjamallissa kysymys ei ole siis yksittäisestä velkakirjapohjasta tai -lomakkeesta vaan modernista suomalaisesta teknologiasta, joka tekee kirjurin työn lähes puolestasi. Halutessasi voit toki kirjoittaa myös omia sisältöjäsi.

Jos velan osapuolina on yrityksiä, Sopimuskone hakee niiden ajantasaiset Y-tunnukset ja osoitetiedot kaupparekisteristä automaattisesti. Jos haluat tarkastaa velallisen luottotiedot, sekin onnistuu Sopimuskoneessa parilla hiirenklikkauksella.

Mistä juontuu nimitys tavallinen velkakirja?

Velkakirjat jaetaan vanhakantaisesti tavallisiin velkakirjoihin ja juokseviin velkakirjoihin. Tavallisessa velkakirjassa velkojana on erikseen nimetty henkilö. Juoksevassa velkakirjassa velkojana on se henkilö, jonka hallussa (fyysinen) velkakirja kulloinkin on. Varsinkin näin digiaikakaudella liki kaikki velkakirjat ovat tavallisia velkakirjoja, joten erottelu alkaa olla knoppitietoa.

Voinko lisätä useita velallisia? Miten heidän vastuunsa jakautuu?

Voit halutessasi lisätä useita velallisia velkakirjaasi. Elleivät osapuolet toisin sovi, ovat velalliset yhteisvastuussa velasta. Tätä vastuuta kutsutaan myös solidaariseksi vastuuksi. Se tarkoittaa, että velkoja voi vaatia koko velkasuoritusta keneltä tahansa velallisista – velan yleisten ehtojen puitteissa toki. Velkojaa suojataan siis niin, että hänellä on aina oikeus omaan suoritukseensa keneltä tahansa maksukykyiseltä velalliselta ja jää velallisten tehtäväksi jälkikäteen setviä keskinäiset vastuunsa.

Jos osapuolet haluavat jakaa velallisten vastuut niin, ettei vastuu ole solidaarista, vaan kukin vastaa esimerkiksi vain tietyn suuruisesta velkaosuudesta, kirjaa se velkakirjaan.

Oletuksena korottomuus muttei viivästyskorottomuus

Jos velalle halutaan korkoa, se on syytä kirjata velkakirjaan tarkasti. Sopimuskoneen muuntuva velkakirjapohja sisältää tähän muutaman vakiovaihtoehdon. Ellei korosta ole sovittu, sitä ei tarvitse maksaa.

Korottomuusolettama ei ulotu viivästyskorkoon, jota kertyy, jos sovitut suoritukset viivästyvät. Ellei viivästyskorosta sovita mitään, velkojalla katsotaan maksuviivästysten tullen olevan oikeus korkolain mukaiseen viivästyskorkoon. Kyseinen viivästyskorko vaihtelee ohjauskoron mukaan, mutta se on aina vähintään 7 %.

Onko velka mahdollista siirtää?

Velallinen ei voi siirtää omaa velkavastuutaan muille ilman velkojan suostumusta. Sen sijaan velkoja voi siirtää omat saamisensa kolmannelle osapuolelle velalliselle tehtävällä ilmoituksella. Huomaa, että uusi velkoja on lähtökohtaisesti kuitenkin sidottu alkuperäisen velkasuhteen ehtoihin eikä voi saada esimerkiksi parempia maksuehtoja.

Miten osapuolet allekirjoittavat velkakirjan?

Kun olet viimeistellyt Sopimuskoneessa velkakirjasi, voit allekirjoittaa sen saman tien sähköisesti. Sitten voit lähettää velkakirjan muiden osapuolille, jotka voivat allekirjoittaa sen samalla tavalla joko puhelimella tai tietokoneella. Kaikki osapuolet saavat automaattisesti oman digitaalisen kappaleensa samasta asiakirjasta.

Laadi asiakirja