Ilmoitus sopimusrikkomuksesta

Reklamaatio on vapaamuotoinen ilmoitus sopimusrikkomuksesta. Pätevä reklamaatio edellyttää sopimusrikkomuksen riittävän tarkkaa yksilöintiä, mutta varsinaiset vaatimukset virheen johdosta voit esittää myöhemminkin.

Reklamaatioaika

Yritysten välisessä kaupankäynnissä reklamaatio tulee tavanomaisesti tehdä 1–2 viikon kuluessa siitä, kun virhe on havaittu tai se olisi pitänyt havaita. Kuluttajilla riittää, kun reklamaatio tehdään elinkeinonharjoittajalle kahden kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta.

Pääse oikeuksiisi Sopimuskoneella

Sopimuskone neuvoo sinua siitä, minkälaisia keinoja käytettävissäsi on ja millaisia vaatimuksia voit virheen johdosta esittää. Sopimuskoneen avulla teet pätevän reklamaation ja turvaat oikeutesi.

Reklamaatio on syytä tehdä kirjallisesti

Reklamaatio on suositeltavaa tehdä kirjallisesti. Tällöin reklamaation tekijä voi vaivattomasti todistaa täyttäneensä reklamointivelvollisuutensa, eikä asiasta synny myöhemmin epäselvyyttä.

Reklamaation laiminlyönti

Reklamaation laiminlyönnistä seuraa, että oikeus vedota virheeseen menetetään. Poikkeuksena on tilanne, jossa myyjä on toiminut tahallisuudella tai törkeällä huolimattomuudella aiheuttanut virheen.