Kaupan kohteena liiketoiminta tai sen osa

Liiketoiminnan kaupassa myydään myyjäyrityksen liiketoiminta tai osa siitä. Liiketoiminnan kauppa eroaa osakekaupasta, jossa kaupan kohteena on myyjäyhtiön omistukseen oikeuttavat osakkeet. Sopimuskoneella laadit omiin, yksilöllisiin tarpeisiisi mukautuvan liiketoiminnan kauppakirjan.

Määrittele omaisuuserät tarkasti

Liiketoiminnan kaupassa tulee kiinnittää osakekauppaa enemmän huomiota siihen, että kaupan kohteena oleva liiketoiminta kaikkine omaisuuserineen määritellään kauppakirjassa riittävän tarkasti. Tämä on tärkeää sen vuoksi, että liiketoiminnan kaupassa ei myydä osakekaupan tapaan könttänä koko yritystä, vaan ainostaan osapuolten erikseen määrittämät liiketoiminnan varat, velat, oikeudet ja velvoitteet.

Vaihto- ja käyttöomaisuuden lisäksi on sovittava myös esimerkiksi henkilöstön sekä sopimuksien siirtymisestä. Kummankin osapuolen edunmukaista on suorittaa kaupan kohteessa due diligence -tarkastus sekä sopia tarkoin vastuista puolin ja toisin.

Jokaista kynää ja lounasseteliä ei ole toki tarpeen erikseen mainita, kunhan eri omaisuuseriin on ylätasolla viitattu. Jos kauppaan ei toisaalta tarkoiteta kuuluvaksi jotain omaisuuserää, jonka voi yleisesti laskea kuuluvaksi kaupattavaan liiketoimintaan, kannattaa tämä erikseen tarkentaa kauppakirjassa.

Hyvä sopimus takaa onnistuneen kaupan

Sopimuskoneessa valittavana olevat ehdot mahdollistavat satoihin eri tarkoituksiin soveltuvat sopimukset. Ne toimivat samalla muistilistana seikoista, mistä voi olla järkevää sopia liiketoimintaa ostettaessa tai myytäessä. Hyvä sopimus on paras tae onnistuneesta kaupasta.

Sovi etukäteen, älä riitele jälkikäteen

Mitä yksityiskohtaisemmin niin kaupan kohteesta kuin muistakin kaupan ehdoista sovitaan, sitä pienempi on riski myöhemmille epäselvyyksille ja erimielisyyksille. Myöhemmin ilmenevien ongelmien selvittäminen on aina kallista ja lopputulokseltaan epävarmaa. Monet ongelmat ovat vältettävissä sillä, että sopimukseen kirjataan tarkasti niin varsinaiset kaupan ehdot kuin menettely mahdollisia ristiriitatilanteita varten.