Kaupan kohteena liiketoiminta tai sen osa

Liiketoiminnan kaupassa sovitaan myyjän koko liiketoiminnan tai liiketoiminnan osan myynnistä. Liiketoiminnan kauppa eroaa osakekaupasta, jossa kaupan kohteena on myyjäyhtiön omistukseen oikeuttavat osakkeet. Sopimuskoneella laadit omiin, yksilöllisiin tarpeisiisi mukautuvan liiketoiminnan kauppakirjan

Hyvä sopimus takaa onnistuneen kaupan

Liiketoiminnan kaupassa erityisen paljon huomiota tulee kiinnittää kaupan kohteen määrittämiseen, eli siihen, mitkä omaisuuserät siirtyvät ostajalle ja mitkä jäävät myyjälle. Vaihto- ja käyttöomaisuuden lisäksi on sovittava myös esimerkiksi henkilöstön sekä sopimuksien siirtymisestä. Kummankin osapuolen edunmukaista on suorittaa kaupan kohteessa due diligence -tarkastus sekä sopia tarkoin vastuista puolin ja toisin.

Paitsi että Sopimuskoneessa valittavana olevat ehdot mahdollistavat satoihin eri tarkoituksiin soveltuvat sopimukset, toimivat ne samalla myös muistilistana kaikesta siitä, mistä voi olla järkevää sopia liiketoimintaa ostettaessa tai myytäessä. Hyvä sopimus on paras tae onnistuneesta kaupasta.

Sovi etukäteen, älä riitele jälkikäteen

Mitä yksityiskohtaisemmin niin kaupan kohteesta kuin muistakin kaupan ehdoista sovitaan, sitä pienempi on riski myöhemmille epäselvyyksille ja erimielisyyksille. Myöhemmin ilmenevien ongelmien selvittäminen on aina kallista ja lopputulokseltaan epävarmaa. Monet ongelmat ovat vältettävissä sillä, että sopimukseen kirjataan tarkasti niin varsinaiset kaupan ehdot kuin menettely mahdollisia ristiriitatilanteita varten.