Poikkeuslupahakemus tappioiden vähentämiseen omistajanvaihdoksen jälkeen, TVL 122 §

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Yritys ei voi vähentää verotuksessaan vanhoja tappioitaan seuraavien vuosien tuloista, jos yli puolet yrityksen osakkeista tai osuuksista on vaihtanut omistajaa muutoin kuin perinnön tai testamentin vuoksi. Veroedun palauttamiseen on mahdollisuus Verohallinnolle tehtävällä poikkeuslupahakemuksella.

Kuinka Sopimustieto.fi-palvelu toimii?
Asiakirja muodostuu pikavalinnoilla automaattisesti Laadi
Allekirjoita asiakirja sähköisesti puhelimella Allekirjoita
Asiakirja arkistoituu automaattisesti turvalliseen arkistoon Arkistoi
Yli 50 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Kaupatun yrityksen tappiot lähtökohtaisesti vähennyskelvottomia

Tuloverolain (TVL) mukaan yrityksen vanhoja tappiota ei ole mahdollista vähentää seuraavien vuosien tuloista, jos yli puolet yrityksen osakkeista tai osuuksista on vaihtanut omistajaa muutoin kuin perinnön tai testamentin vuoksi. Säännön tarkoituksena on estää tappioiden käyttäminen kauppatavarana ja tästä saatavat epätarkoituksenmukaiset veroedut.

Poikkeuslupa mahdollistaa tappioiden vähentämisen

Veroetujen menettäminen pelkästään omistajanvaihdoksen vuoksi on monesti kohtuutonta. Verohallinto voi erityisistä syistä, milloin se yhteisön tai yhtymän toiminnan jatkumisen kannalta on tarpeen, hakemuksesta myöntää oikeuden tappion vähentämiseen. Oleellista on kyetä näyttämään, että omistajanvaihdoksen kohteena olevan yrityksen liiketoiminta jatkuu ja omistajanvaihdokselle on ollut hyväksyttävä peruste, kuten sukupolvenvaihdos tai yrityksen myynti sen omille työntekijöille.

Sähköinen hakemus helpoin

Poikkeuslupaa on anottava kirjallisella ja allekirjoitetulla hakemuksella. Sopimuskoneella laadit helposti ja ohjatusti Verohallinnon ohjeistuksen mukaisen hakemuksen. Valmiin ja sähköisesti allekirjoitetun hakemuksen voi lähettää sähköisesti OmaVero-palvelussa, eli et joudu tulostamaan tai skannaamaan sivuakaan.

Laadi asiakirja