Perinnöstä luopuminen, ilmoitus perittävälle

Perinnöstä luopuminen perittävän eläessä

Jos päätät hyväksyä perittävän testamentin tai muulla tavalla luopua oikeudestasi perintöön, luopumisilmoitus on mahdollista tehdä jo perittävän eläessä.

Kirjallinen ilmoitus

Luopumisilmoitus on tehtävä kirjallisesti. Luopumisilmoitus on osoitettava perittävälle, mutta perittävän hyväksyntä tai allekirjoitus ei ole luopumisen sitovuuden ehto. Pätevän luopumisilmoituksen laadit helpoiten Sopimuskoneella.

Oikeus lakiosaan

Rintaperillinen (perittävän lapsi, lapsenlapsi) säilyttää luopumisesta huolimatta oikeutensa lakiosaan, jos hän ei ole saanut siitä kohtuullista vastiketta taikka jollei hänen puolisolleen tai jälkeläisilleen tule lakiosaa vastaavaa omaisuutta. Tämä koskee vain tilannetta, jossa lupuminen tehdään perittävän eläessä.

Luopuminen osittain tai kokonaan

Luopuminen on mahdollista joko kokonaan tai osittain. Osittainen luopuminen on verotussyistä kuitenkin järkevää ainoastaan, mikäli perintö perustuu vainajan testamenttiin.