Turvallista asuntokauppaa Sopimuskoneella

Asuntokauppa on useimmille ihmisille heidän elämänsä suurin ja tärkein kauppa. Kauppakirjan laatiminen huolellisesti onkin siksi ehdottoman tärkeää. Sopimuskone neuvoo sinua vaihe vaiheelta varmistaen, että kaikki tarpeellinen tulee otetuksi huomioon, jolloin lopputulos on kannaltasi paras mahdollinen.

Kauppakirja käytetyn asunnon kauppaan

Tämä kauppakirja soveltuu ostettaessa tai myytäessä käytetty asunto.

Sovi etukäteen, vältä riitely jälkikäteen

Mitä yksityiskohtaisemmin kaupan ehdoista sovitaan, sitä pienempi on riski jälkikäteisten epäselvyyksien syntymiselle. Erimielisyyksien ratkaisemisesta aiheutuvat kustannukset nousevat helposti kymmeniin tuhansiin euroihin, ja lopputulos on aina epävarma. Sopimuskonetta hyödyntämällä ennaltaehkäiset mahdollisia ongelmia.

Tiedä oikeutesi

Siihen, mistä ei ole sovittu, sovelletaan yleisiä lain säännöksiä. Useinkaan osapuolet eivät ole tietoisia lain sisällöstä tai tulkinnasta, jolloin monet asiat voivat tulla yllätyksenä. Kun kaupasta laaditaan tarkat ehdot, on kumpikin osapuoli tietoinen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.

Tärkeimmät ehdot

Asuntokaupassa tärkeimmät ehdot koskevat luonnollisesti kauppahintaa ja sen maksamista. Tärkeää on sopia myös asunnon kuntoa koskevista ehdoista sekä omistusoikeuden ja osakekirjojen hallinnan siirtymisestä. Jos kauppahintaa ei makseta heti kokonaan, vaikka omistusoikeus siirtyisikin heti ostajalle, on tärkeää ottaa ostajalta vakuus kauppahinnan maksamisesta.