Avioero myönnetään hakemuksesta

Puolisoilla on oikeus saada avioero pääsääntöisesti kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen. Avioeron myöntää käräjäoikeus. Avioero myönnetään aina, eikä eron syitä tätä nykyä enää tutkita.

Lähetä hakemus sähköpostitse käräjäoikeuteen

Avioerohakemus laitetaan vireille, kun olet toimittanut sen oman tai puolisosi kotipaikan käräjäoikeuteen. Voit toimittaa hakemuksen esimerkiksi sähköpostin liitteenä. Hakemuksen voivat tehdä puolisot yhdessä tai toinen puoliso yksin.

Avioero on kaksivaiheinen prosessi

Avioeron hakeminen on lähtökohtaisesti kaksivaiheinen prosessi, jonka molemmat vaiheet edellyttävät erillistä hakemusta. Hakemukset ovat lyhyitä ja muodoltaan vapaita, mutta ne pitää silti tehdä avioeron saamiseksi. Jos puolisot ovat kuitenkin asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta, riittää yksi hakemus ja voit siirtyä suoraan vaiheeseen II.

I-vaihe

I-vaiheen hakemus käynnistää harkinta-ajan. Jos puolisot hakevat avioeroa yhdessä, harkinta-aika alkaa avioerohakemuksen jättämisestä tuomioistuimelle. Jos puoliso hakee avioeroa yksin, harkinta-aika alkaa siitä, kun hakemus on annettu tiedoksi toiselle puolisolle. Tiedoksiannon tekee tuomioistuin.

II-vaihe

II-vaiheessa haetaan lopullista päätöstä avioerosta. II-vaiheen hakemuksen voi tehdä, kun harkinta-aikaa on kulunut vähintään kuusi kuukautta. Huomaa, että hakemus on tehtävä ennen kuin vuosi on kulunut harkinta-ajan alkamisesta – muuten avioeroprosessi raukeaa.

Jos puolisot ovat eläneet erillään viimeiset kaksi vuotta keskeytyksettä, voivat he tehdä suoraan II-vaiheen hakemuksen. Puolisoiden hakiessa eroa tällä tavoin yhdessä, tuomitaan avioero välittömästi. Muussa tapauksessa avioero tuomitaan, kun hakemus on annettu tiedoksi toiselle puolisolle.

Sopimuskone on apunasi hakemuksen laatimisessa

Sopimuskoneen avioerohakemuksen mallilla laadit niin I- kuin II-vaiheen avioerohakemuksen hetkessä. Malli sisältää valmiit lausekkeet hakemukseesi ja tarkempaa ohjeistusta eri kohtien merkityksestä. Kysymys ei ole siis yksittäisestä kankeasta pohjasta tai lomakepohjasta, vaan avustavasta teknologiasta, jolla laadit menestyksekkään avioerohakemuksen nopeammin. Mallilla on laadittu jo yli 1000 avioerohakemusta.

Juristiemme laatimien mallisisältöjen ja ohjetekstien avustamana voit hakea samassa yhteydessä päätöstä esimerkiksi lapsen huoltajuudesta, elatuksesta ja tapaamisoikeudesta, pesänjakajan määräämisestä tai puolisolle määrättävästä elatusavusta.

Kun hakemuksesi on valmis, voit viimeistellä sen saman tien sähköisellä allekirjoituksellamme. Hakemus on valmis lähettäväksi.