Sähköpostitse kotipaikan käräjäoikeuteen

Avioerohakemus laitetaan vireille, kun olet toimittanut sen oman tai puolisosi kotipaikan käräjäoikeuteen. Voit toimittaa hakemuksen esimerkiksi sähköpostin liitteenä.

Kaksivaiheinen prosessi

Avioeron hakeminen on kaksivaiheinen prosessi. Sopimuskoneella luot niin I- kuin II-vaiheenkin avioerohakemuksen hetkessä. Avioerohakemus on muodoltaan vapaa, mutta voit Sopimuskoneen ohjetekstien avustamana hakea samassa yhteydessä päätöstä esimerkiksi lapsen huoltajuudesta, elatuksesta ja tapaamisoikeudesta, pesänjakajan määräämisestä tai puolisolle määrättävästä elatusavusta.

I-vaihe

Jos puolisot hakevat avioeroa yhdessä, kuuden kuukauden harkintavaihe alkaa avioerohakemuksesta. Jos puoliso hakee avioeroa yksin, harkinta-aika alkaa siitä, kun avioerohakemus toimitetaan tiedoksi toiselle puolisolle. Kun harkinta-aika on kulunut, puolisoiden on aikaisintaan kuukauden ja viimeistään vuoden kuluessa tehtävä II-vaiheen hakemus jatkaakseen avioeroprosessia. Muuten avioeroprosessi raukeaa.

II-vaihe

II-vaiheessa haetaan lopullista päätöstä avioerosta. II-vaiheen hakemuksen voi tehdä, kun harkinta-aika on kulunut umpeen. Jos puolisot ovat eläneet erillään viimeiset kaksi vuotta keskeytyksettä, voivat he tehdä suoraan II-vaiheen hakemuksen. Puolisoiden hakiessa eroa tällä tavoin yhdessä, tuomitaan avioero välittömästi. Muussa tapauksessa avioero tuomitaan, kun hakemus on annettu tiedoksi toiselle puolisolle.