Vapaamuotoinen sopimus

Toiselle suoritettavien toimeksiantojen ehdoista freelancer-työssä voidaan sopia vapaamuotoisesti. Sopimus on suositeltavaa tehdä kirjallisesti jälkikäteisten epäselvyyksien välttämiseksi.

Sopimusmalli tilanteeseen kuin tilanteeseen

Toimeksiantosopimuksemme sopii mihin tahansa tilanteeseen, jossa on kyse jonkin palvelun tai työsuorituksen tekemisestä toiselle. Tyypillisiä toimeksiantosopimuksia ovat esimerkiksi kiinteistönvälitys-, konsultaatio- ja luovaa työtä koskevat sopimukset. Voit kirjoittaa sopimuksen ehdot itse tai valita Sopimuskoneen kymmenistä malliehdoista omaan tilanteeseesi mieluisimmat.

Kukin sopijapuoli allekirjoittaa sopimuksen älypuhelimellaan. Sähköinen sormiallekirjoituksemme on perinteistä allekirjoitusta vahvempi todistus siitä, että sopimus on syntynyt.

Kirjallisella sopimuksella vältät riitoja ja epäselvyyksiä

Toimeksiantosopimus kannattaa tehdä kirjallisesti jälkikäteisten epäselvyyksien välttämiseksi. Sopimuksesta kumpikin osapuoli voi tarkastaa, mitä on sovittu. Suuri osa riidoista ei johdu jommankumman sopijapuolen epärehellisyydestä, vaan siitä, että jo alun alkaen sopijapuolten käsitykset sopimuksen sisällöstä erosivat toisistaan. Kirjallinen sopimus suojaa siis paitsi epärehellisyydeltä myös vilpittömiltä väärinkäsityksiltä.

Toimeksiannon kaikki keskeiset ehdot kannattaa kirjata sopimukseen. Siihen, mistä ei ole sovittu, sovelletaan alan tapaa ja yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita. Nämä periaatteet eivät taas todennäköisesti sovi osapuolten yksilöllisiin tarpeisiin parhaiten.