Ilman avioehtoa puolisoiden omaisuus jaetaan tasan

Aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen, eli avioliiton päättyessä puolisoiden omaisuus jaetaan tasan. Tällöin siis varakkaampi puoliso joutuu maksamaan omaisuudestaan tasinkoa toiselle. Jos toinen puoliso omistaa esimerkiksi yrityksen, voi koko yrityksen toiminta vaarantua, jos hänellä ei ole varaa maksaa puolisolleen tasinkoa muusta omaisuudestaan. Tämä taas on omiaan aiheuttamaan katkeruutta.

Joustavaa ja yksilöllistä sopimista

Avioehtosopimuksella voidaan poiketa omaisuuden puolittamisperiaatteesta erotilanteessa. Osittaisessa avioehtosopimuksessa on mahdollista sopia avio-oikeudesta joustavasti ja tilannekohtaisesti. Avio-oikeus voidaan poistaa esimerkiksi vain perintö- tai yritysomaisuudesta. Mahdollista on myös rajata avioehto koskemaan vain avioeroa, ja säilyttää avio-oikeus liiton päättyessä toisen puolison kuolemaan. Sopimuskone mahdollistaa yksilöllisen lopputuloksen.

Avioehtosopimus tuo mielenrauhaa ja vähentää riitoja

Vaikka avioehdon tekeminen voi ajatuksena tuntua vastenmieliseltä ja osoituksena epäluottamuksesta, on asia usein käytännössä päinvastoin. Riitely raha-asioista vähenee, kun niistä on sovittu avioehtosopimuksessa. Avioehto vähentää epäluuloisuutta ja tuo siten mielenrauhaa.

Avioliiton aikana tai jo sitä ennen

Avioehtosopimus voidaan solmia avioliiton aikana tai jo ennen vihkimistä. Avioehtosopimus voidaan kuitenkin rekisteröidä vasta kuin avioliitto on solmittu.

Juridinen pätevyys

Ollakseen juridisesti pätevä avioehtosopimuksen on oltava päivätty ja kahden todistajan oikeaksi todistama. Avioehtosopimus on rekisteröitävä maistraattiin, jotta se tulisi voimaan.

Avioehtosopimuksen sovittelu

Avioehtosopimuksessa voidaan sopia ainoastaan puolisoiden avio-oikeudesta. Muuten sopimusvapaus on suuri. Sopimusehdot eivät silti saa olla kohtuuttomia tai hyvän tavan vastaisia. Jos avioehdon katsotaan johtavan kohtuuttomuuteen, voidaan sitä sovitella, eli tällöin sopimuksen ehdoista poiketaan osittain.