Perukirja, naimattomana kuollut

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Tämä perukirja sopii tilanteeseen, jossa vainaja oli kuollessaan naimaton. Perukirja on luettelo vainajan varoista ja veloista perintöverotusta varten. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta.

Kuinka Sopimustieto.fi-palvelu toimii?
Asiakirja muodostuu pikavalinnoilla automaattisesti Laadi
Allekirjoita asiakirja sähköisesti puhelimella Allekirjoita
Asiakirja arkistoituu automaattisesti turvalliseen arkistoon Arkistoi
Yli 50 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon

Lisätietoa asiakirjasta

Perukirja on selvitys kuolinpesän nettovarallisuudesta Verohallinnolle

Perukirja on luettelo kuolinpesän varoista ja veloista, ja se laaditaan perunkirjoituksen tuloksena. Perukirja palvelee pääasiassa perintöverotusta, joka määräytyy perukirjassa lasketun varallisuuden mukaan. Varsinaista perinnönjakoa perukirjalla ei panna toimeen.

Pesän ilmoittaja käynnistää perunkirjoituksen

Perunkirjoituksen järjestämisestä on vastuussa se, joka tuntee vainajan varallisuuden parhaiten. Käytännössä vainajan lähipiiri yleensä sopii, kuka tilaisuuden järjestää – tyypillisesti lapsi, jos vainajalla oli lapsia. Järjestäjää nimitetään pesän ilmoittajaksi.

Perunkirjoituksen päättää perunkirjoitustilaisuus, johon on kutsuttava kaikki kuolinpesän osakkaat, eli lakimääräiset perilliset ja yleistestamentinsaajat. Itse tilaisuus on parhaimmillaan muodollisuus, jossa uskottujen miesten laatima perukirjan luonnos käydään kohta kohdalta läpi ja allekirjoitetaan lopuksi. Kutsumuodollisuuksista on lisätietoa perunkirjoituksen kutsussa, josta on oma erillinen asiakirjamallinsa Sopimustiedon palvelussa.

Uskotut miehet selvittävät kuolinpesän varallisuuden

Pesän ilmoittajan on valittava perunkirjoituksen toimittajiksi kaksi uskottua miestä. Uskotut miehet arvioivat kuolinpesän omaisuuden arvon, selvittävät vainajalta jääneet velat ja merkitsevät nämä tiedot perukirjaan. Selvitys kattaa siis vainajan koko nettovarallisuuden. Perukirja on laadittava, vaikka omaisuutta ei velkojen jälkeen olisi jäänyt jaettavaksi. Perukirjassa todetaan tällöin vain yksinkertaisesti, että vainaja ei jättänyt jälkeensä omaisuutta.

Uskottuna miehenä voi olla kuka tahansa täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen henkilö, myös pesän osakas tai pesän ilmoittaja itse. Se, että uskotuista miehistä ainakin toinen olisi täysin ulkopuolinen henkilö, voi kuitenkin olla osakkaiden oman edun mukaista ja lisätä perukirjan uskottavuutta myös Verohallinnon silmissä.

Mitä tämä perukirjamalli sisältää?

Sopimustiedon palvelu auttaa sinua laadukkaan ja juridisesti pätevän perukirjan laatimisessa. Tässä jutussa tarkoitettu perukirjamalli soveltuu tilanteeseen, jossa vainaja oli kuollessaan naimaton eikä hänen omaisuuteensa siten kohdistu minkäänlaista avio-oikeutta. Käytössäsi ovat juristiemme laatimat mallisisällöt ohjeistuksineen muun muassa näihin kohtiin:

  • perunkirjoitustilaisuus
  • vainajan tiedot
  • kuolinpesän osakkaat
  • pesän ilmoittaja & uskotut miehet
  • vainajan varat ja velat erittelyineen
  • liiteasiakirjat (esim. tiliotteet, perinnönjakokirja)
  • allekirjoitusmuodollisuudet

Voit hiirenklikkauksin valita perukirjaasi sopivat lausekkeet tai kirjoittaa omiasi. Asiakirjaan ei päädy näin ollen mitään sellaista, joka ei sovellu tilanteeseesi. Sopimustiedon palvelussa ei ole siis kysymys yksittäisestä perukirjapohjasta, vaan älykkäästä pohjasta, joka muuntuu käyttötarpeittesi mukaan.

Sopimustiedon palvelussa on erilliset perukirjan mallit tilanteisiin, joissa vainajan omaisuus on osin tai kokonaan avio-oikeuden alaista ("perukirja, ensin kuollut puoliso" ja "perukirja, lesken kuoltua").

Perukirjalla ei jaeta pesää

Perunkirjoituksen ja perinnönjaon välillä on ero, vaikka molemmissa on kysymys omaisuuden arvioinnista samassa kuolinpesässä. Perukirja palvelee ensisijaisesti perintöverotusta ja sen rivakkaa toimittamista, mutta sillä ei jaeta kuolinpesää osakkaiden kesken. Kuolinpesän osakkaat voivat ilman aikarajaa miettiä, miten varsinainen perinnönjako toimitetaan. Mikään ei toki estä jakamasta pesää jo perunkirjoituksen yhteydessä, jos kaikki on osakkaiden kesken selvää. Perinnönjakokirja tulee silti laatia erikseen, ja Sopimustiedon palvelussa on erillinen asiakirjamallinsa siihen.

Jos perinnönjako on toimitettu ennen perukirjan lähettämistä Verohallinnolle, jakokirja tulee toimittaa Verohallinnolle perukirjan liitteenä.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Perunkirjoituksen tuloksena laadittu perukirja on vuorostaan toimitettava Verohallinnolle kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta. Määräaikoihin voi hakemuksesta saada pidennystä Verohallinnolta, jos kyseessä on esimerkiksi hyvin laaja kuolinpesä, joka vaatii tavanomaista enemmän selvitystyötä.

Aikarajojen tai perukirjaan liittyvien muodollisuuksien laiminlyönti voidaan sanktioida veronkorotuksin. Jos perukirja jätetään antamatta tai se on huomattavan vajavainen, koko verotus saatetaan toimittaa arvioverotuksena.

Laadi asiakirja