Johtajasopimus (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Tyypillinen johtajasopimus sisältää tavanomaista työsopimusta enemmän oikeuksia ja etuja, mutta myös velvollisuuksia. Tämä sopimusmalli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Johtajasopimus vai toimitusjohtajasopimus?

Johtajasopimus on käsite, jota ei määritellä laissa. Liikekielessä johtajalla voidaan viitata niin johtavassa asemassa olevaan työntekijään, toimitusjohtajaan kuin esimerkiksi operatiivisen toiminnan ulkopuolella olevaan hallituksen jäseneen. Tässä johtajalla tarkoitetaan työntekijää, joka on johtavassa asemassa, ja johtajasopimuksella hänen työsopimustaan. Sopimustiedon palvelu sisältää erillisen asiakirjamallin toimitusjohtajasopimukselle, jossa kyse ei ole työsuhteesta.

Huomioi työlainsäädäntö

Johtajaan sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkea työlainsäädäntöä, kuten työsopimus- ja vuosilomalakia. Tietyiltä osin johtajasopimus eroaa kuitenkin muiden kuin yhtiön johdossa työskentelevien työntekijöiden työsopimuksista; johtajan työtä pidetään esimerkiksi niin itsenäisenä, ettei siihen sovelleta työaikalakia ylityökorvauksineen ja lepoaikoineen.


--------------------

Chefsavtal

Chefsavtal är ett begrepp som inte definieras i lag. I detta sammanhang innebär det ett anställningsavtal som ingås med en anställd i ledande ställning. I ett chefsavtal inkluderas vanligtvis flera arbetsförmåner än i ett typiskt anställningsavtal, men samtidigt också flera förbud och begränsningar.

Chefsavtal, anställningsavtal eller direktörsavtal?

Chefsavtal är ett begrepp som inte definieras i lag. På affärsspråk kan det med chef avses en anställd i ledande ställning, verkställande direktören eller till exempel en styrelseledamot utanför den operativa verksamheten. I denna artikel och i dokumentmodell avses med beteckningen "chef" en anställd i ledande ställning för den operativa verksamheten, och med "chefsavtal" dennes anställningsavtal. Sopimustieto-tjänsten innehåller en separat dokumentmodell för ett direktörsavtal, där det inte handlar om ett anställningsförhållande.

Arbetsavtal med vissa ytterligare friheter

Med chef avses alltså i detta sammanhang en anställd som i princip omfattas av all arbetslagstiftning, såsom arbetsavtalslagen och semesterlagen. I vissa avseenden skiljer sig dock chefsavtalet som avses här från arbetsavtalen för andra anställda inom företagets ledning. För det första anses chefens arbete vara en självständig förvaltningsuppgift som inte omfattas av arbetstidslagen, till exempel med avseende på övertidsersättning och viloperioder. För det andra kan chefen på grund av sin ansvarsfulla befattning också ha ett längre konkurrensförbud och få högre böter för överträdelser av förbudet än andra anställda.

Chefsavtal bör utarbetas tydligt

På grund av chefens ansvarsfulla befattning är det viktigt att utarbeta ett detaljerat chefsavtal. Sopimustieto låter dig upprätta ett unikt chefsavtal som tar hänsyn till alla relevanta aspekter. Du kan välja avtalets villkor från Sopimustietos modellvillkor eller formulera villkoren precis som du själv vill.

Observera att arbetsgivaren enligt sin rätt att leda arbetet endast har rätt att fatta beslut som inte väsentligt ändrar på villkoren i arbetsavtalet. Det är därför inte lämpligt att ta emot alltför detaljerade eller entydiga order som i alltför hög grad begränsar arbetsgivarens rätt att leda arbetet, utan i stället bör man formulera villkoren på ett mer allmänt sätt som gör det möjligt för arbetsgivaren att ge separata, specificerande föreskrifter till exempel när det gäller enskilda arbetsuppgifter.

Laadi asiakirja