Aiesopimus (englanniksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Aiesopimus on eräänlainen keskinäinen julistus siitä, että osapuolet tavoittelevat yhdessä tietynlaista kauppaa tai muuta sopimusta. Tämä asiakirjamalli on englanniksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Aiesopimus ilmaisee kiinnostuksen myöhemmästä pääsopimuksesta

Pääsopimuksen harkintavaiheeseen: Aiesopimus (engl. letter of intent) tehdään tyypillisesti tilanteessa, jossa osapuolet harkitsevat syvempää yhteistyötä mutta eivät ole vielä valmiita tekemään sitovaa sopimusta. Aiesopimus ei ole juridisesti sitova. Juridisesta sitomattomuudestaan huolimatta aiesopimuksessa ilmaistaan osapuolten tavoitteet neuvotteluille sekä oletettavat pääpiirteet lopullisen sopimuksen ehdoista (jos sitovaan sopimukseen myöhemmin päästään). Näin ollen se toimii ikään kuin tiekarttana myöhemmille sopimusneuvotteluille.

Esimerkkitilanne (tavaratilaus): Teollisuusalan yritys on kiinnostunut tilaamaan kalliin, mittatilaustyönä tehtävän koneen uudelta toimittajalta. Jos kone tilataan, se olisi yksi tilaajan tärkeimmistä tuotannontekijöistä seuraavan 10–20 vuoden ajan. Alustava tarvekartoitus on jo yhdessä tehty, mutta tilaajalla on edelleen muutamia kaupallisia ja teknisiä kysymyksiä, joiden selvittäminen vie aikaa. Osapuolet tekevät aiesopimuksen, jossa määritellään tilauksen alustava sisältö ja hinta, mutta tilaajalla on edelleen täysi harkintavalta olla tekemättä tilausta.

Laadi aiesopimus vaivattomasti

Sopimustiedon palvelussa luot juuri omaan tilanteeseesi sopivan aiesopimuksen. Sopimusmalli sisältää juristien laatimat mallisisällöt, joista voit valita omaan sopimukseesi sopivat. Saatavilla on myös kattava määrä ohjeistusta eri kohtien merkityksestä.

Tämä aiesopimuksen malli soveltuu tavarakauppaan. Palvelussa on erikseen seuraavat sopimusmallit, joilla voit muotoilla aiesopimuksen tiettyihin erityistilanteisiin:

  • Kauppakirja, osakkeet (suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi)
  • Kauppakirja, liiketoiminta (suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi)
  • Projektisopimus (suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi)

Saatavilla on oma sopimusmallinsa myös esisopimukselle.


--------------------

Letter of intent

The letter of intent indicates an interest in a subsequent main agreement

For the period of deliberations of the main agreement: A letter of intent (letter of intent) is typically made in a situation where the parties are considering deeper cooperation but are not yet ready to enter into a binding agreement. The letter of intent is not legally binding. Notwithstanding its non-binding nature, the letter of intent sets out the objectives of the parties for the further negotiations as well as the expected main features of the terms of the final agreement (if a binding agreement is reached later). Thus, it serves as a roadmap for subsequent contract negotiations.

Example (goods order): An industrial company is interested in ordering an expensive, bespoke machine from a new supplier. If the machine is ordered, it would be one of the client's most important factors of production for the next 10 to 20 years. A preliminary needs assessment has already been carried out together, but the client still has a few commercial and technical issues that will take time to resolve. The parties enter into a letter of intent specifying the preliminary content and price of the order, but the subscriber still has full discretion not to place the order.

How this automatic document template works

This document template includes model terms designed by lawyers, terms from which you can choose the ones that suit your individual needs. This specific template is designed for transactions involving movable property. Please note that Sopimustieto service has the following separate contract templates with which you can draw up letters of intent for certain other situations:

  • Kauppakirja, osakkeet (englanniksi) = share purchase agreement
  • Kauppakirja, liiketoiminta (englanniksi) = asset purchase agreement
  • Projektisopimus (englanniksi) = project agreement

Tags: letter of intent, LOI, memorandum of understanding, MOU, term sheet

Laadi asiakirja