Työsuhteen päättämissopimus (ruotsiksi)

Laadi asiakirja
Tietoa asiakirjasta

Työsuhteen päättämissopimuksessa työnantaja ja työntekijä sopivat yhdessä työsopimuksen päättämisestä – kumpikaan osapuoli ei siis tarkkaan ottaen irtisano työsuhdetta. Tämä sopimusmalli on ruotsiksi.

Kuinka Sopimustieto toimii?
Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Laadi asiakirjat helposti ja nopeasti pikavalinnoilla Helppous
Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Voit kysyä juristeiltamme reaaliaikaisesti neuvoja Tuki
Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Allekirjoitat sähköisesti ja arkistoit automaattisesti Viimeistely
Yli 80 000 käyttäjää luottaa Sopimustietoon
Mestis
Oikotie
Puuilo
Sanoma

Lisätietoa asiakirjasta

Sopimus ei edellytä erityistä syytä

Kun työsuhde päätetään yhteisellä päätöksellä, on siitä syytä tehdä kirjallinen sopimus. Työsuhteen päättämissopimuksessa ei ole kyse kummankaan osapuolen yksipuolisesta työsuhteen päättämisestä, joten työsopimuslain mukaista irtisanomis- tai purkamisperustetta ei edellytetä. Sopimus sopii hyvin tilanteisiin, joissa yhteistyön jatkaminen nähdään molemmin puolin vaikeaksi tai työnantajalla on yleinen tarve vähentää työvoimaa.

Sopimuksella ehkäistään työsuhteen jälkeisiä erimielisyyksiä

Päättämissopimuksessa sovitaan tyypillisesti lopputyösuhteen ehdoista, kuten palkoista ja lomista. Lisäksi sovitaan, ettei osapuolilla ole mitään työsuhteeseen perustuvia vaatimuksia toisiaan kohtaan.

Tehty sopimus sitoo osapuolia lähes poikkeuksetta, eikä sitä voida jälkikäteen muuttaa. Sopimus tuo siis oikeusvarmuutta erityisesti työnantajalle.


--------------------

Avtal om avslutande av anställningsförhållande

Med ett avtal om avslutande av ett anställningsförhållande avtalar parterna i samförstånd om att avsluta anställningsförhållandet.

När det finns en ömsesidig önskan om att avsluta ett anställningsförhållande

När ett anställningsförhållande avslutas i samförstånd lönar det sig att ingå ett skriftligt avtal om detta. Med ett avtal om avslutande av ett anställningsförhållande handlar det inte om någondera partens ensidiga uppsägning av anställningen, så inga skäl till uppsägning enligt arbetsavtalslagen krävs. Avtalet lämpar sig väl för situationer där ett fortsatt samarbete ses som svårt enligt båda sidor eller där arbetsgivaren har ett allmänt behov av att minska mängden arbetskraft.

Avtalet minskar de risker som finns i samband med avslutande av en anställning

I avslutningsavtalet enas man vanligtvis om att parterna inte har några anspråk baserade på anställningsförhållandet gentemot varandra. Avtalet kan förhindra eller avgöra alla möjliga sorters eventuella tvister parterna emellan. Ett ingått avtal är bindande för parterna nästan utan undantag och kan inte ändras i efterhand. Avtalet ger därför rättssäkerhet, särskilt för arbetsgivaren.

Omfattande avtalsfrihet

Eftersom arbetsrätten inte innehåller särskilda bestämmelser om avslutande av anställning, bedöms avtalet alltså i stor utsträckning i enlighet med allmänna avtalsrättsliga principer. I princip kan man genom avtalet också frångå sådana skyldigheter som skulle vara tvingande för arbetsgivaren i en situation där denne ensidigt säger upp en anställd. Till exempel är uppsägningstiden fastställd i lagen, men villkoren för denna kan ömsesidigt avtalas på annat sätt i ett avslutningsavtal. Detta görs också oftast. Dessutom kan man avtala om avgångsvederlag, konkurrensförbud och praktiska frågor såsom återlämnande av arbetsredskap.

Laadi asiakirja